Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2020 - Thông tin tuyển sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2020 (18/09/2020)

​​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2020 (tổng điểm 3 môn thi/bài thi Toán học, Vật lý, Hóa học được làm tròn đến hai chữ số thập phân) đối với học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên) ở khu vực 3 là: 21,00 điểm.

Chi tiết xem trong file đính kèm.