Mẫu đơn xin xác nhận là học sinh lớp chuyên - Tuyển sinh Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mẫu đơn xin xác nhận là học sinh lớp chuyên (17/07/2020)

​Hiện nay có một số thí sinh là học sinh các trường chuyên nhưng trên học bạ không thể hiện lớp chuyên. Yêu cầu các thí sinh này kiểm tra lại tình trạng hồ sơ và bổ sung xác nhận theo mẫu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh scan bản xác nhận gửi về email tuyensinhdkh@hup.edu.vn trước ngày 05/08/2020 kèm thông tin cá nhân (gồm họ tên, số CMND, mã xét tuyển) để được xét tuyển. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp gửi ngoài thời gian trên.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: