Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngành Dược năm 2019 - Tuyển sinh Đại học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngành Dược năm 2019 (21/07/2019)

​​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngành Dược năm 2019 (tổng điểm 3 môn thi/bài thi Toán học, Vật lý, Hóa học được làm tròn đến hai chữ số thập phân) đối với học sinh phổ thông (không thuộc đối tượng ưu tiên) ở khu vực 3 là: 20,00 điểm.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: