Thông báo tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015 - Tuyển sinh Đại học-Cao đẳng - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015 (14/05/2015)

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015.pdfThông báo tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015.pdf

Nội dung ôn thi môn chuyên môn tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015.pdfNội dung ôn thi môn chuyên môn tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học năm 2015.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: