Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai lũ lụt năm 2020 - Tin tức & Sự kiện - Cổng thông tin Đại Học Dược

Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai lũ lụt năm 2020 (19/11/2020)

Thực hiện công văn số 322 / CĐYT của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc quyên góp hỗ trợ CBCCVCNLĐ của Y tế bị thiệt hại vì thiên tai lũ lụt ngày 19 tháng 10 năm 2020. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2020 BCH Công đoàn Trường have chính thức kêu gọi sự ủng hộ of safe chỉ số CAC tổ công đoàn, the đoàn viên công đoàn trong toàn trường. Đến hiện tại điểm, Ban đời sống - BCH CĐ trường đã tiếp nhận số tiền có thể như sau:

STT

Ủng hộ hình thức

Số tiền

1

Money

46.200.000 đ

2

Move Account qua tk number of house school

11.000.000 đ

3

Chuyển khoản qua số tk: 1401207052506 / NH Agribank CN Hà Nội 1. Chủ tk: Đinh Thị Kiều Giang- UVBCH CĐ

4.800.000 đ

Total

62.000.000 đ

202011180432.png 
DS ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 2020
STT Vị trí / cá nhân đơn vị Số tiền  
1 Đội   1 Khéo tay hay làm 1.700.000  
2 Đội   8 Khéo tay hay làm 900.000  
3 Đội   2 Khéo tay hay làm 1.500.000  
4 Đội   7 Khéo tay hay làm 1.200.000  
5 Đội   6 Khéo tay hay làm 1.000.000  
6 Đội   5 Khéo tay hay làm 700.000  
7 BCH CĐ 1.500.000  
số 8 BM Dược lực 1.000.000  
9 BM Dược liệu 500.000  
10 Đội   4 Khéo tay hay làm 700.000  
11 Library 500.000  
12 VTTTB 300.000  
13 C. Quyến 500.000  
14 Cô Huệ (Bào chế) 500.000  
15 KNT 500.000  
16 Anh Tuyển  500.000  
17 A Thắng- c Hồng (VTTTB) 700.000  
18 Chi (Thư ký viên) 100.000  
19 Cá nhân ko tên  1.000.000  
20 Cá nhân ko tên  200.000  
21 Cá nhân ko tên  100.000  
22 Cá nhân ko tên  100.000  
23 c Trần Anh 220.000  
24 Cá nhân ko tên  220.000  
25 Cá nhân ko tên  220.000  
26 Cá nhân ko tên  500.000  
27 Sương Huyền 200.000  
28 c Bích (TCHC) 500.000  
29 Giang (Dược lực) 220.000  
30 Đội 3 Khéo tay hay làm  1.200.000  
31 P.QLKH 500.000  
32 BM Dược lâm sàng 6.000.000  
33 Bm Thực vật 600.000  
34 A Hiếu (KNT) 220.000  
35 C Hiền (ĐHCT) 200.000 ck
36 Hội đồng giáo dục 5.000.000  
37 P. Đào tạo 2.000.000  
38 C Dũng (Hóa Dược) 1.000.000 ck
39 Huyền (ĐHCT) 200.000 ck
40 BM Toán tin 200.000  
41 Bm Mác lênin 500.000  
42 A Trung (Hóa Dược) 200.000 ck
43 A Thành (VTTTB) 200.000 ck
44 DS K50 11.000.000 ck 
45 BM Bào chế 4.000.000  
46 BM Hóa dược 800.000  
47 BM VLHL 2.500.000  
48 BM ĐHCT 1.000.000 ck
49 BM CND 1.000.000  
50 P. SĐH 500.000  
51 Bm YHCS 1.000.000  
52 C Như (YHCS) 200.000  
53 C Lan (YHCS) 200.000  
54 C Yến (YHCS) 200.000  
55 Giang (CND-SĐH) 200.000  
56 Luyện (CND) 200.000  
57 A Hoàng (Hóa phân tích) 100.000  
58 A Thắng (Hóa phân tích) 100.000  
59 Hương (Hóa phân tích) 200.000  
60  Minh Thúy (Hóa phân tích) 200.000  
61 Cô Xuân (CND) 1.000.000 ck
62 BM Hóa sinh 800.000  
63 C Vân (HTQT) 1.000.000 ck
  Total 62.000.000