Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học - Tin tức & Sự kiện - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học (24/05/2020)

Ngày 22/5/2020 Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành quyết định số 1286/QĐ-BGDĐT cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học, mã số 7720203. 

​​605 (1286 QĐ-BGDĐT) Cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học.pdf605 (1286 QĐ-BGDĐT) Cho phép Trường ĐH Dược Hà Nội đào tạo ngành Hóa dược trình độ đại học.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: