Thông tin đơn vị - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin đơn vị (08/08/2014)

  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

1. Thông tin giao dịch của đơn vị

  • Tên tiếng Việt: Phòng Công tác Chính trị
  • Tên tiếng Anh: The POLITICAN TASK DEPARTMENT
  • Điện thoại: 04 39330774; E.mail:

2. Quá trình hình thành và phát triển

            Phòng Công tác chính trị trường ĐH Dược Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1060/BYT ngày 26/12/1966 với tên gọi ban đầu là Phòng giáo dục chính trị.

Ngày 20 tháng 5 năm 2009 đổi tên thành phòng Công tác chính trị theo quyết định số 180/QĐ-DHN

3. Các hình thức thi đua, khen thưởng

           Bằng khen của Bộ trưởng Y tế năm 2012

           Hàng năm tổng kết bình xét phòng công tác chính trị luôn đạt tạp thể lao động tiên tiến

           Năm 2006; 2011; 2012 tập thể phòng đạt danh hiệu lao động xuất sắc

           100% cán bộ viên chức hàng năm đạt danh hiệu lao đôngu tiên tiến

           Tổ công đoàn được tặng hai bằng khen của công đoàn Y tế Việt Nam năm 2008; 2010

            Chi bộ được tặng 2 giấy khen của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội " Chi bộ vững mạnh tiêu biểu ba năm liền trở lên" 2010; 2013

4. Trưởng, Phụ trách, Phó trưởng qua các thời kỳ

PGS. TS. Vũ Thanh:     Từ năm 1966 đến năm 1973

                     DS. Đặng Quốc Bảo:     Từ năm 1973 đến năm 1982

DS. Vũ Tam Hải:           Từ năm 1982 đến năm 1993

TS. Phạm Văn Khiển:    Từ năm 1993 đến năm 1998

DS. Vũ Thị Chản:          Từ năm 1998 đến 3/ 2006, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng

         CN Phạm Văn Tươi:      Từ 4/2006 đến 9/2008 Phụ trách phòng; từ 10/2008 đến 5/2009 Phó trưởng phòng, phụ trách phòng; từ 2009 Trưởng phòng

5. Cán bộ viên chức hiện nay

                                             1. CN Phạm Văn Tươi: Chuyên viên chính, Trưởng phòng

                                                2. CN Trần Văn Điệu: Chuyên viên

                                                3. CN Nguyễn Thị Băng Tâm - Thư viện viên

 

 

Trưởng phòng

CN Phạm Văn Tươi      

CN Trần Văn Điệu

  

           

CN Nguyễn Thị Băng Tâm

    


  6. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Đảng uỷ và Hiệu trưởng về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho cán bộ, học sinh, sinh viên. Quản lý các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động ở trong và ngoài trường.

6.1. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, sinh viên trong trường, phản ánh kịp thời, đầy đủ khách quan cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu; đồng thời đề xuất chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng của cán bộ và sinh viên.

6.2. Phối hợp với ban Tổ chức, ban Tuyên huấn, Văn phòng Đảng uỷ Nhà trường tổ chức cho đảng viên và cán bộ viên chức học tập, quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chính sách của đảng, theo quy định.

6.3. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá, cuối khoá, đầu năm học cho, sinh viên.

6.4. Phối hợp với tổ chức Công đoàn; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội sinh viên; Bộ môn Giáo dục thể chất Nhà trường, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Giám sát các hoạt động chính trị tư tưởng của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của Nhà trường

6.5. Chủ trì triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, giúp cho cán bộ, sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương mới của Trường, của Ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

6.6. Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc.

6.7. Theo dõi các thông tin của báo, đài có liên quan đến Nhà trường, kịp thời báo cáo cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu và đề xuất biệp pháp sử lý thông tin. Là đầu mối cung cấp thông tin cho đơn vị ngoài Trường

6.8. Tổ chức sắp xếp trang trí và quản lý phòng truyền thống của Nhà trường; lưu giữ, bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật, khen thưởng của Nhà trường.

6.9. Cập nhật cung cấp thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho website của Nhà trường.

6.10. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng Đảng ủy, văn phòng Công đoàn và tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.​

7. Phân công nhiệm vụ:

 1. Ông Phạm Văn Tươi, CN, Chuyên viên chính, Trưởng phòng

Tham mưu cho Hiệu trưởng lãnh đạo, quản lý viên chức thuộc phòng chấp hành thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định, quy chế, nội quy của Trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt công tác quản lý nhân sự và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

Xây dựng kế hoạch công tác năm, tháng của Phòng để thực hiện chủ trương, kế hoạch công tác của Đảng ủy và Ban Giám hiệu giao; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của VC,NLĐ trong Phòng.

Xây dựng tác phong làm việc, duy trì kỷ luật lao động, mối quan hệ đoàn kết, dân chủ, thân ái trong nội bộ Phòng và với các đơn vị trong Trường; chăm lo điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ cho viên chức trong Phòng.

Trình hoặc duyệt văn bản để chuyên viên trình Lãnh đạo Trường ký các văn bản do Phòng soạn thảo.

          Xây dựng kế hoạch hoạt động Công tác chính trị tư tưởng của Nhà trường thông qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phối hợp với các tổ chức chính trị, các đơn vị trong trường triển khai tổ chức thực hiện.

Theo dõi tổng hợp đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và biện pháp quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp cho đảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên của Nhà trường.

          Là đầu mối cung cấp thông tin tuyên truyền các hoạt động của Nhà trường theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hiệu trưởng

Viết một số tin hoạt động của cho tạp chí nội bộ của trường Theo quy định.

Hàng năm bổ sung vào các tiêu chí kiểm định chất lượng theo quy định của Nhà trường.

Ngoài ra phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy, giúp Ban thường vụ chuẩn bị nội dung họp, mở lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, lớp nhận thức về Đảng, tổ chức các lớp học tập quán triệt  Nghị quyết và học tập các chuyên đề của Đảng theo quy định, làm báo cáo hàng tháng, quý, năm, và các nội dung khác tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nguyên tắc đảng;

Thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy viên, bí thư chi bộ theo nhiệm vụ được giao.

 Thực hiện nhiệm vụ của Phó chủ tịch phụ trách công tác thi đua Công đoàn, cùng BCH công đoàn tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ viên chức, người lao động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu phân công.

2. Ông Trần Văn Điệu, cử nhân, Chuyên viên, tổ trưởng công đoàn

          Thiết kế, cắt, kẻ, vẽ khẩu hiệu, panô áp phích phục vụ công tuyên truyền các ngày lễ, tết trong năm, các sự kiện chính trị của Nhà trường.

           Quản lý sắp xếp, thiết kế, trang trí các hiện vật, hình ảnh truyền thống, lập danh sách theo dõi các hiện vật phục vụ công tác truyền thống của Nhà trường.

          Chụp ảnh phục vụ các Hội nghị, các hoạt động theo yêu cầu, tuyên truyền trên các bảng tin, trang website nội bộ và làm tư liệu cho truyền thống của Trường.

          Hàng tuần tổ chức bảo quản, hàng tháng tổ chức bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật điện tử được trang bị.

Đặt báo cho Nhà trường và thanh lý giải quyết các hợp đồng đặt mua báo

         Thiết kế lắp đặt các bảng biểu thuộc phạm vi đảm nhiệm.

Cùng đồng chí Tâm quản lý, theo dõi toàn bộ cơ sở vật chất của phòng như hệ thống máy móc, tủ, bàn ghế, điều hòa, quạt và các trang thiết bị khác của Nhà trường trang bị cho phòng, định kỳ kiểm tra, theo dõi và đối chiếu với đơn vị quản lý chuyên môn, hàng năm đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phòng, lập danh sách đề nghị sửa chữa, bảo quản trang thiết bị và thanh lý tài sản hỏng hóc.

          Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng công đoàn

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng hoặc Ban giám hiệu phân công.

3. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm, cử nhân, Thư viện viên   

           Nghiên cứu nắm vững Quy chế nội dung hoạt động thông tin tuyên truyền, giúp trưởng phòng đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin lên website theo quy định

          Tuyên truyền thường xuyên các hoạt động của Nhà trường bằng bài viết và hình ảnh, đưa tin lên website của nhà trường theo sự phân công của trưởng phòng. Hỗ trợ đồng chí Điệu chuẩn bị nội dung liên quan đến chụp ảnh, sẵn sàng chụp ảnh thay thế khi đồng chí Điệu vắng mặt.  

Quản lý, lưu giữ, bảo quản các hình ảnh, băng, đĩa phim, phai ảnh kỹ thuật số, các sản phẩm phục vụ cho truyền thống của Nhà trường, là đầu mối liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền hình đến ghi hình, đưa tin tuyên truyền về Nhà trường theo các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     Giúp đồng chí Điệu, hàng tuần tổ chức bảo quản, hàng tháng tổ chức bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật điện tử được trang bị.

          Nhận, chia, cấp phát báo chí cho các đơn vị và lãnh đạo nhà trường hàng ngày.

          Quản lý hồ sơ đảng theo quy định, tiếp nhận, trình và xử lý công văn về Đảng theo yêu cầu của Ban thường vụ, nghiên cứu nắm vững nguyên tắc Đảng, hướng dẫn  các chi bộ và đảng viên thực hiện các nội dung về đảng  đảm bảo đúng nguyên tắc, định kỳ làm một số báo cáo chuyên ngành theo sự phân công của phụ trách văn phòng.

          Thực hiện một số nội dung công tác văn phòng công đoàn do ban thường vụ công đoàn giao.

           Quản lý, theo dõi toàn bộ cơ sở vật chất của phòng như hệ thống máy móc, tủ, bàn ghế, điều hòa, quạt và các trang thiết bị khác của Nhà trường trang bị cho phòng, định kỳ kiểm tra, theo dõi và đối chiếu với đơn vị quản lý chuyên môn, hàng năm đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phòng, lập danh sách đề nghị sửa chữa, bảo quản trang thiết bị và thanh lý tài sản hỏng hóc.

          - Hỗ trợ các tổ chức quần chúng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Các tin đã đưa ngày: