THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ (23/11/2016)

1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
Địa chỉ: Số 1A, phố Thọ Lão, Phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tên: Ban quản lý Khu nội trú (Tên tiếng Anh: Dormitory Management Board)

Điện thoại: 04.39722265 

Email: noitru@hup.edu.vn            

Trưởng ban: ThS Đào Công Hiếu - Điện thoại: 0973030778  - Email: hieudc@hup.edu.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1981-1991: Ký túc xá sinh viên trực thuộc Phòng Quản trị. Phụ trách Ký túc xá là các ông: Nguyễn Văn Linh (1981 - 1984), Nguyễn Văn Đoàn (1984 - 1985), Phạm Thanh Tân (1985 - 1989), Lê Quang Lân (1989 - 1991).

Tháng 3 năm 1991: Thành lập Ban quản lý Ký túc xá trên cơ sở sát nhập nhà ăn sinh viên và Ký túc xá, bà Đoàn Kim Phượng được cử làm Trưởng Ban; ông Lê Quang Lân được cử làm Phó Trưởng ban, đồng thời là Bí thư chi bộ.

Tháng 2 năm 2000 bà Đoàn Kim Phượng nghỉ chế độ, ông Lê Quang Lân được cử phụ trách.

Năm 2009: Đổi tên thành Khu nội trú, từ 4/2000 đến tháng 5/2007 ông Lê Quang Lân Phụ trách Ban quản lý Khu nội trú sinh viên kiêm Bí thư chi bộ.

Tháng 5 năm 2007: ông Lê Quang Lân nghỉ chế độ, ông Lê Phan Tuấn được cử Phụ trách kiêm Bí thư chi bộ Khu nội trú sinh viên.

Tháng 5 năm 2009: Nhà trường có quyết định thành lập Ban quản lý Khu nội trú sinh viên, giao cho ông Lê Phan Tuấn làm Phó trưởng ban Phụ trách ban.

Tháng 12 năm 2013 ông Lê Phan Tuấn được Nhà trường giao công tác khác, ông Nguyễn Quốc Quân được cử Phụ trách ban.

Tháng 01/2018 ông Nguyễn Quốc Quân nghỉ chế độ, Nhà trường cử ông Đào Công Hiếu Phụ trách ban cho đến nay.

3. Trưởng/Phụ trách ban qua các thời kỳ:

 

 

Bà Đoàn Kim Phượng

1994 - 2000

Ông Lê Quang Lân

2000 - 2007

​Ông Lê Phan Tuấn

2007 - 2013

 Ông Nguyễn Quốc Quân

2013 - 2017

 FullSizeRender.jpg

Ông Đào Công Hiếu

    2018 đến nay

4. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:
4.1- Danh hiệu thi đua
Liên tục đạt Tập thể Lao động tiên tiến từ 2005 đến nay.
4.2- Hình thức khen thưởng
Giấy khen của Nhà trường.

5. Danh sách và nhiệm vụ cán bộ, viên chức hiện nay:

 
​ ​​ 

ThS. Đào Công Hiếu - Trưởng ban

Untitled.pngtc3_jpg.jpg
 

 Đỗ Quốc Sơn
Nhân viên
Đoàn Đức Thuần
Nhân viên
 
Vũ Sỹ Tân
Nhân viên
 
 


tc2[2].jpg


ngọc[1].jpg
 
 
Bùi Xuân Bình
Nhân viên
Lê Bá Yên
Nhân viên
Nguyễn Tuấn Ngọc
Nhân viên​​
Nguyễn Thị Mơ
Nhân viên

 
           
                         
                                      

6: Chức năng nhiệm vụ BQL KNT (Theo QĐ 598/QĐ-DHN ngày 22/12/2009)
6.1: Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý KNT về các mặt đời sống vật chất và tinh thần; học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên (HS-SV) nội trú.
6.2: Nhiệm vụ:
- Căn cứ vào diện tích quỹ nhà ở hiện có, điều kiện cơ sở vật chất bố trí, sắp xếp chỗ ở cho HS-SV theo chủ trương, kế hoạch của nhà trường đã duyệt. 
- Quản lý toàn bộ dụng cụ, tài sản được trang bị cho KNT và sử dụng theo đúng quy định. Định kỳ kiểm tra, đề xuất ý kiến bảo dưỡng, mua sắm, sửa chữa nhà cửa, công trình, dụng cụ, thiết bị… phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ viên chức, đảm bảo sinh hoạt và học tập của HS-SV.
- Phổ biến hướng dẫn thi hành Quy chế HS-SV nội trú và Nội quy KNT.
- Theo dõi hộ khẩu HS-SV, đăng ký tạm trú tạm vắng kịp thời theo quy định.
- Quản lý, theo dõi dịch vụ nhà ăn, đảm bảo phục vụ tốt bữa ăn cho học sinh, sinh viên.
- Tổ chức phục vụ trông giữ xe cho HS-SV.
- Định kỳ thông báo với Phòng Tài chính Kế toán danh sách HS-SV nội trú, mức điện, nước đã sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Phối hợp với Trạm Y tế nhà trường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh, kịp thời báo cáo nhà trường nếu phát hiện dịch bệnh trong KNT.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Đội tự quản sinh viên nội trú, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tự quản, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí cho HS-SV trong KNT theo điều kiện cụ thể và các quy định hiện hành.
- Phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực, đồn công an phường sở tại và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong KNT. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi mất an toàn, vi phạm an ninh trật tự, vi phạm nội quy, quy chế…
- Tham gia công tác đánh giá kết quả rèn luyện HS-SV.
- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác đơn vị mình cho Website của nhà trường.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
6.3. Quản lý đơn vị:
- Giao ban để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình công tác. Phân công quản lý theo mảng công việc (an ninh trật tự, vệ sinh, trật tự nội vụ, điện nước, …) và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của Ban được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của đơn vị.
- Quản lý, khai thác, sử dụng  hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.
7. Nhà ở và dịch vụ:
Quỹ nhà ở: Có 3 dãy nhà (A,B,C), 69 phòng và hơn 600 chỗ ở.
Phòng tự học: 02 phòng
Nhà ăn sinh viên: 01
8. Đăng ký ở nội trú:
8.1: Với sinh viên năm thứ nhất:
Căn cứ số chỗ còn trống tại thời điểm làm thủ tục nhập học Nhà trường xét vào ở nội trú cho sinh viên thứ tự ưu tiên theo quy đinh; thủ tục đăng ký được hướng dẫn tại khu vực đón tiếp sinh viên và tại Khu nội trú.
8.2. Sinh viên các năm khác:
Trong năm học, sau khi xếp đủ chỗ ở cho sinh viên thuộc diện ưu tiên theo quy định có đơn xin ở nội trú, nếu còn chỗ trống, BQL KNT xem xét bố trí cho các sinh viên có nhu cầu ở nội trú có đơn xin vào ở trong KNT. Mẫu đơn xin ở, thông tin chi tiết về chỗ ở mời liên hệ tại Văn phòng BQL KNT.
9. Mức lệ phí ở nội trú:
Theo quy định của Nhà trường từ năm học 2020-2021 mức giá cụ thể như sau:
Sinh viên không thuộc đối tượng được giảm: 400.000đ/ sinh viên/ tháng.
Sinh viên thuộc đối tượng được giảm: 200.000đ/sinh viên/ tháng.
10. Quy định duy trì kỷ luật KNT:
SV ở nội trú phải tuyệt đối chấp hành các nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường và BQL KNT nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành.


11. Phân công nhiệm vụ của viên chức, người lao động:
        11.1.   Ông Đào Công Hiếu – Trưởng ban:
​Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành triển khai tất cả các công việc của KNT theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong phạm vi, thẩm quyền.
        11.2. Ông Đỗ Quốc Sơn
Phụ trách công tác trật tự nội vụ, quản lý sinh viên tại KNT (khoán công việc).
Trực bảo vệ tự 01 đến 03 ngày công/ tháng (ngày thường), trực lễ tết theo sự phân công của nhà trường.
Hỗ trợ công tác hành chính tại KNT.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
        11.3. Ông Bùi Xuân Bình – Nhân viên: 
Phụ trách điện, nước, cơ sở vật chất, theo dõi tài sản (khoán công việc).
Trực bảo vệ tự 01 đến 03 ngày công/ tháng (ngày thường), trực lễ tết theo sự phân công của nhà trường.
Hỗ trợ duy trì trật tự nội vụ, quản lý sinh viên, công tác hành chính tại KNT;
Theo dõi ngày công lao động và chấm công theo quy định;
Tổ trưởng Tổ Công đoàn;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
        11.4. Ông Vũ Sỹ Tân - Nhân viên:
Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ; phụ trách công tác bảo vệ; phân công ca trực bảo vệ, trật tự nội vụ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
        11.5. Ông Đoàn Đức Thuần – Nhân viên:
Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ;
Phụ trách công tác trông giữ điều phối xe;
Quản lý trang thiết bị PCCC, phụ trách công tác phòng chống cháy nổ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
         11.6. Ông Lê Bá Yên - Nhân viên:
Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
        11.7. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Nhân viên:
Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.
        11.8. Bà Nguyễn Thị Mơ - Nhân viên:
Thực hiện nhiệm vụ của nhân viên vệ sinh; quản lý trang thiết bị vệ sinh tại KNT;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường./.

Các tin đã đưa ngày: