Hướng dẫn nhận tin thông qua groupmail bangtinhup - Thông tin Quản lý sinh viên - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hướng dẫn nhận tin thông qua groupmail bangtinhup (30/10/2012)

​Hướng​ dẫn chi tiết xin xem trong file đính kèmSau khi đã đăng ký nhận tin thông qua groupmail này, sinh viên sẽ nhận thông báo trực tiếp về email (email đã đăng ký) thông qua groupmail.

Huongdan nhan tin QLSV.jpg


Các tin đã đưa ngày: