Thông tin Phòng Quản lý sinh viên - Thông tin Quản lý sinh viên - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin Phòng Quản lý sinh viên (27/03/2019)

1. Thông tin giao dịch của đơn vị:
       Tên:Phòng Quản lý sinh viên  (Department of Student Management)
       Điện thoại: 024.3933.6467                        Fax: 024.3933.6467
       Email: qlsv@hup.edu.vn   /  qlsvdhd@gmail.com 
       Trưởng/Phụ trách đơn vị: PGS.TS. Nguyễn Thái An     
       Email:    thaian66@gmail.com
2. Quá trình hình thành và phát triển
       - Phòng Quản lý sinh viên được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 2012.
3. Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được
        - Được Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm học 2015-2016, 2017-2018.
       - Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" các năm học 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
        - Đạt danh hiệu "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ cơ sở ngành Y tế năm 2014" do Bộ Y tế trao tặng.
         và các Bằng khen, Giấy khen khác do các đơn vị khác trao tặng
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ
        - Trưởng/Phụ trách qua  các thời kỳ:
 
PGS.TS. Nguyễn Thái An
(2012 đến nay)
 
5. Cán bộ, viên chức hiện nay
1. PGS.TS. Nguyễn Thái An, giảng viên, Trưởng phòng.
2. ThS. Phạm Phương Ngọc, chuyên viên.
3. DS. Nguyễn Khánh Ly, chuyên viên.
4. ThS. Đoàn Minh Sang, chuyên viên.
5. ThS. Thái Vân Diệu Linh, chuyên viên.
 
 
 
Trưởng phòng
PGS.TS. Nguyễn Thái An
 
 
lynk.png
Chuyên viên
DS. Nguyễn Khánh Lyanh3x4(ThaiVanDieuLinh).jpg
Chuyên viên
ThS. Thái Vân Diệu Linh

 
Chuyên viên
ThS. Phạm Phương Ngọc

 
Chuyên viên​
ThS. Đoàn Minh Sang
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: