GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC GIA - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC GIA (06/08/2021)

1. Thông tin giao dịch của Viện

- Tên: Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia

(National Institute of Pharmaceutical Technology - NIPT)

Điện thoại: (024) 393-36282

Fax: (024) 3.826-4464, (024) 3933-2332   

email: v.cndpqg@hup.edu.vn

- Viện trưởng:  GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến                 email: chiennn@hup.edu.vn

2. Quá trinh hình thành và phát triển​

Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia thành lập theo Quyết định số 1043/QĐ-BYT ngày 08/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 06/04/2012. Khi bắt đầu hoạt động, cơ sở của Viện chỉ bao gồm phòng Phân tích, Kiểm nghiệm và Đánh giá tương đương sinh học (tiền thân là phòng Thí nghiệm Trung tâm) (Quyết định số 70B/QĐ-DHN ngày 29/2/2012 về việc chuyển giao Phòng Thí nghiệm Trung tâm). Phòng có các trang thiết bị, máy móc hiện đại, phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm thuốc.

Tới tháng 06 năm 2012, Viện có thêm Phòng Nghiên cứu Công nghệ Bào chế và sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Phòng Nghiên cứu của Viện được trang bị thêm các máy móc hiện đại, phục vụ cho các nghiên cứu về bào chế và sản xuất nguyên liệu làm thuốc: Máy dập viên quay tròn, máy thử giải phóng qua màng, máy bao phim, hệ thống chiết xuất siêu tới hạn, tủ cấy vi sinh…

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp Giấy chứng đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP)” cho Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia (NIPT), theo Quyết định số 333/QĐ-QLD.

3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

3.1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012 - 2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 117/QĐ-DHN ngày 10/03/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

2012 - 2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

201- 2014

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

201- 2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

201- 2016

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2016 - 2017

​TT Lao động xuất sắc

​QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2016​ của Bộ trưởng Bộ Y tế​

2​018-2019

T​T Lao động xuất sắc

QĐ số 4476/QĐ-BYT ngày 30/9/2019​ của Bộ trưởng Bộ Y tế​

3.2. Hình thức khen thưởng​

Nă​m

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2​014

Bằng khen Bộ Y tế

QĐ số 3764/QĐ-BYT ngày 23/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2016

Bằng khen Bộ Y tế

Quyết định số 5124/QĐ-BYT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế


4. Viện trưởng và Phó Viện trưởng qua các thời kỳ​

- Viện trưởng qua các thời kỳ:

 tt.png

 VT.jpg

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

(01/2012 - 08/2016)

 GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến

​(12/2016 - nay)

- Phó Viện trưởng qua các thời kỳ:

GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến (01/2012 - 12/2016)

PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều​ Anh (12/2017 - 8/2020)

5. Viên chức hiện nay

- GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến, Giảng viên cao cấp, Viện trưởng, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia.

- PGS.TS. Lê Đình Chi, Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia.

ThS. Đỗ Ngọc Cương, Chuyên viên

- ThS. Ngô Quang Trung, Nghiên cứu viên

- ThS. Bùi Thị Lan Phương, Nghiên cứu viên

- ThS. Phạm Thị Hiền, Nghiên cứu viên.

- DS. Vũ Thị Hoa, Kỹ thuật viên​.

VT mới 2021.jpg Chi 2021 mới.jpg

VIỆN TRƯỞNG
GS.TS. Nguyễn Ngọc Chiến​


PHÓ VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS. Lê Đình Chi
anh Cương.jpg anh Trung.jpg chị Phương.jpg chị Hiền.jpg
​ThS. Đỗ Ngọc Cương

​ThS. Ngô Quang Trung

​ThS. Bùi Thị La​n Phương ThS. Phạm Thị Hiền​
chị Hoa.jpg
DS. Vũ Thị Hoa​

Các tin đã đưa ngày: