Tin tức và sự kiện - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Họp Hội đồng trường tháng 4-2020 01/04/2020

  Ngày 01/4/2020 Hội đồng trường đã tổ chức phiên họp để xem xét thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Dược Hà Nội.

 • Họp Hội đồng trường tháng 12-2019 25/12/2019

  Ngày 25/12/2019 Hội đồng trường đã tổ chức phiên họp để thông qua Quy chế tài chính, Báo cáo tài chính 2019 và Chiến lược phát triển Trường Đại học Dược Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

 • Họp Hội đồng trường tháng 11-2019 14/11/2019

  Ngày 14/11/2019 Hội đồng trường đã tổ chức phiên họp để thông qua Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng trường và chủ trương mở ngành đào tạo cử nhân Hóa dược trình độ đại học.

 • Công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường - Nhiệm kỳ 2019-2024 15/08/2019

  Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại Giảng đường 12, Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi công bố quyết định thành lập Hội đồng Trường  và Quyết định phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Các tin đã đưa ngày: