Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 - Tin sự kiện Đảng bộ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 (08/05/2013)

Về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: