TUẦN LỄ THỂ THAO - Tin sự kiện Hội sinh viên - Cổng thông tin Đại Học Dược

TUẦN LỄ THỂ THAO (12/06/2020)


Đối tượng tham gia
Sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội.
II. Thời gian
Từ ngày 12/6/2020 đến ngày 19/6/2020.
III. Cách thức tham gia
Người tham gia tuần lễ thể thao sẽ đăng tải clip thực hiện thử thách trên trang Facebook cá nhân, kèm hashtag #HUPer7dayschallenge.
IV. Phần thưởng
Các bạn sinh viên tham gia đăng tải tối thiểu 3 clip chấp nhận thử thách đồng thời gửi thông tin cá nhân vào link google form của BTC sẽ nhận được giấy chứng nhận "Sinh viên khỏe năm 2020".

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: