Giới thiệu về Hội sinh viên - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
  • Giới thiệu về Hội sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội 19/11/2016

    Với bề dày thành tích 40 năm hoạt động cùng những thành tích đạt được, Hội sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội đã có được nhiều tiếng vang, uy tín không chỉ với sinh viên trong trường mà còn khẳng định được hình ảnh trong mắt các trường bạn. Hội sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội trở thành một trong các Hội sinh viên có hoạt động mạnh nhất trong khối các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như trong cả nước.

  • Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2015-2018 22/11/2015

    Đại hội Hội sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội khóa XVII long trọng được tổ chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2015. 
    ​​

Các tin đã đưa ngày: