BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHÓA XVIII NHIỆM KÌ 2018 – 2020 - Giới thiệu về Hội sinh viên - Cổng thông tin Đại Học Dược

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KHÓA XVIII NHIỆM KÌ 2018 – 2020 (17/09/2019)

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kì 2018 - 2020 đã long trọng tổ chức vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội khoá XVIII gồm 21 đồng chí:

1. Nguyễn Thị Mai Ngọc – Chủ tịch
2. Nguyễn Ngọc Triển – Phó chủ tịch
3.     Cao Thị Thuỳ Linh - Phó chủ tịch
4. Nguyễn Quốc Chung – UV Ban Thư kí
5. Hồ Thị Quỳnh Hương – UV Ban Thư kí
6. Trần Thị Mỹ Duyên – UV Ban Thư kí
7. Nguyễn Bá Thanh Hằng – UV Ban Thư kí
8. Nguyễn Quốc Chung – UV Ban Chấp hành
9. Đặng Quang Dương – UV Ban Chấp hành
10. Trần Quốc Đạt – UV Ban Chấp hành
11. Lã Tùng Lâm – UV Ban Chấp hành
12. Nguyễn Hải Minh – UV Ban Chấp hành
13. Hồ Viết Nam – UV Ban Chấp hành
14. Vũ Hải Minh – UV Ban Chấp hành
15. Ngô Thị Kiều Trinh – UV Ban Chấp hành
16. Nguyễn Thị Phương Thảo – UV Ban Chấp hành
17. Trần Mai Trang – UV Ban Chấp hành
18. Lê Mai Thư – UV Ban Chấp hành
19. Phạm Trang Nhung – UV Ban Chấp hành
20. Nguyễn Phương Thảo– UV Ban Chấp hành
21. Phan Lê Hiếu – UV Ban Chấp hành

  
 
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội khoá XVIII nhiệm kì 2018 - 2020
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: