Giới thiệu về Công đoàn - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
  • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 15/05/2017

    (KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018 cập nhật tới 15/5/2017)​​

  • CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 26/02/2016

    Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công đoàn đã giáo dục và động viên toàn thể đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhìn lại chặng đường 55 năm qua, Công đoàn Trường đã trải qua các giai đoạn lịch sử và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.​​

Các tin đã đưa ngày: