DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI (KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022) - Giới thiệu về Công đoàn - Cổng thông tin Đại Học Dược

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI (KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022) (16/09/2019)

IMG_3799 cho lưu-2.jpg

TT

Họ và tên

Chức vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Mạnh Tuyển

Chủ tịch

9

Đào Công Hiếu

   Ủy viên

2

Văn Thị Mỹ Huệ

P. Chủ tịch

10

Đào Nguyệt Sương Huyền

   Ủy viên

3

Lê Phan Tuấn

P. Chủ tịch

11

Trần Văn Điệu​

   Ủy viên

4

Đỗ Xuân Thắng

UVBTV

12

Đào Thị Mai Anh

   Ủy viên

5

Nghiêm Thị Hoài Phương

UVBTV

13

Phan Tiến Thành

   Ủy viên

6

Trần Quang Long

Ủy viên

14

Đinh Thị Kiều Giang

   Ủy viên

7

Phạm Thị Hoa

Ủy viên

15

Phạm Bảo Tùng

   Ủy viên

8

Phạm Phương Ngọc

Ủy viên

 

 

 

 Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: