DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI - Giới thiệu về Công đoàn - Cổng thông tin Đại Học Dược

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI (15/05/2017)

(KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018 cập nhật tới 15/5/2017)​​

TT

Họ và tên

Chức vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Thị Thanh Hải

Chủ tịch

9

Phạm Phương Ngọc

   Ủy viên

2

Phạm Văn Tươi

P. Chủ tịch

10

Văn Thị Mỹ Huệ

   Ủy viên

3

Nguyễn Mạnh Tuyển

P. Chủ tịch

11

Đỗ Xuân Thắng

   Ủy viên

4

Lê Phan Tuấn

UVBTV

12

Đào Công Hiếu

   Ủy viên

5

Nghiêm Hoài Phương

UVBTV

13

Lê Xuân Kỳ

   Ủy viên

6

Trần Quang Long

Ủy viên

14

Phan Tiến Thành

   Ủy viên

7

Lê Thị Lan Anh

Ủy viên

15

Nguyễn Thị My Sim

   Ủy viên

8

Phạm Thị Hoa

Ủy viên

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: