THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI LẠI CÁC HỆ - Thông báo - Lịch giảng - Cổng thông tin Đại Học Dược
 

 Thông báo - Lịch giảng

 

THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI LẠI CÁC HỆ (29/07/2013)

Đã có điểm thi lại các hệ. Các bạn sinh viên có thể lên xem tại Bảng tin của Bộ môn Dược lực

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: