Lịch giảng lý thuyết Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 - Thông báo - Lịch giảng - Cổng thông tin Đại Học Dược
 

 Thông báo - Lịch giảng

 

Lịch giảng lý thuyết Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 (25/12/2017)

Bộ môn Dược lực thông báo lịch giảng lý thuyết các học phần trong Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018. 

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: