LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 3 – K63 LỚP PHÂN KHOA DƯỢC LÂM SÀNG (N1) - Thông báo - Lịch giảng - Cổng thông tin Đại Học Dược
 

 Thông báo - Lịch giảng

 

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 3 – K63 LỚP PHÂN KHOA DƯỢC LÂM SÀNG (N1) (05/11/2011)

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 3 – K63
 LỚP PHÂN KHOA DƯỢC LÂM SÀNG (N1)
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012

                             
                                                                          Bắt đầu từ 31/10/2011
Thời gian
Nội dung
Số tiết
CB giảng
31/10-05/11/2011
Cơ chế dược lý phân tử trong điều trị đái tháo đường
4
Ths. Quế
07-12/11/2011
Thuốc điều trị ung thư và điều biến miễn dịch
4
Ths. Quế
Thuốc điều trị hen phế quản
4
Ths. Hằng
14-19/11/2011
Hiện tượng quen thuốc, lạm dụng thuốc và cai thuốc
Thuốc điều trị sa sút trí tuệ
2 + 2
TS. Vui
Thuốc điều trị Parkinson
Thuốc điều trị loạn nhịp tim
2 + 2
Ths. Hương
21-26/11/2011
Thuốc điều trị loạn nhịp tim
Dược lý di truyền
2 + 2
Ths. Hương
TS. Hoàng Anh
Liên quan liều- tác dụng và lượng hóa liều lượng- tác dụng
4
TS. Hoàng Anh
28/11-03/12/2011
Kháng kháng sinh và các vấn đề liên quan
4
TS. Hoàng Anh
Tiếp cận ca lâm sàng KS dưới góc  độ dược lý
4
TS. Hoàng Anh
Tổng
36

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: