Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI LẠI CÁC HỆ

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Đã có điểm thi lại các hệ. Các bạn sinh viên có thể lên xem tại Bảng tin của Bộ môn Dược lực

AuthorNews

 

CreatedDate

29/07/2013

SourceNews

 

ShowDescription

No

ShowImage

No

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 29/07/2013 11:39 SA by Nguyen Thu. Hang
Last modified at 29/07/2013 11:56 SA by Nguyen Thu. Hang