Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo - Lịch giảng: Lịch giảng lý thuyết chuyên đề Dược lý -cho M1K62

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ
 DƯỢC LÝ – M1K62

 
                             
                                               Bắt đầu từ 23/11/2011
 

Title

Lịch giảng lý thuyết chuyên đề Dược lý -cho M1K62

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

Thời gian Nội dung Số tiết CB giảng
23/11/2011 Thần kinh trung ương 5 Th.s Hương
25/11/2011 Rối loạn lipid máu, Thiếu máu, loét dạ dày- tá tràng 5  Th.s Hằng
30/11/2011 Hormon và các thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết 5 Th.s Hương
2/12/2011 Thần kinh thực vật 5 Th.s Dương
7/12/2011 Hóa trị liệu 5 Th.s Dương
9/12/2011 Kháng sinh 5 Th.s Dương
  Tổng 30  
  
LỊCH HỌC
                       Chiều thứ HAI                  tiết 2, 3, 4, 5,6 (13.05 - 17.20)                         GĐ 16
                       Chiều thứ SÁU                 tiết 2, 3, 4, 5,6 (13.05 - 17.20)                         GĐ 16

AuthorNews

 

CreatedDate

05/11/2011

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 03/08/2012 9:19 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 03/08/2012 9:19 SA by Nguyen Lan Anh