Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản trị nội dung

:

Thông báo - Lịch giảng: LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 3 – K63 LỚP PHÂN KHOA DƯỢC LÂM SÀNG (N1)

Title

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 3 – K63 LỚP PHÂN KHOA DƯỢC LÂM SÀNG (N1)

DescriptionNews

ImageNews

 

ContentNews

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 3 – K63
 LỚP PHÂN KHOA DƯỢC LÂM SÀNG (N1)
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012

                             
                                                                          Bắt đầu từ 31/10/2011
Thời gian
Nội dung
Số tiết
CB giảng
31/10-05/11/2011
Cơ chế dược lý phân tử trong điều trị đái tháo đường
4
Ths. Quế
07-12/11/2011
Thuốc điều trị ung thư và điều biến miễn dịch
4
Ths. Quế
Thuốc điều trị hen phế quản
4
Ths. Hằng
14-19/11/2011
Hiện tượng quen thuốc, lạm dụng thuốc và cai thuốc
Thuốc điều trị sa sút trí tuệ
2 + 2
TS. Vui
Thuốc điều trị Parkinson
Thuốc điều trị loạn nhịp tim
2 + 2
Ths. Hương
21-26/11/2011
Thuốc điều trị loạn nhịp tim
Dược lý di truyền
2 + 2
Ths. Hương
TS. Hoàng Anh
Liên quan liều- tác dụng và lượng hóa liều lượng- tác dụng
4
TS. Hoàng Anh
28/11-03/12/2011
Kháng kháng sinh và các vấn đề liên quan
4
TS. Hoàng Anh
Tiếp cận ca lâm sàng KS dưới góc  độ dược lý
4
TS. Hoàng Anh
Tổng
36

AuthorNews

 

CreatedDate

05/11/2011

SourceNews

 

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

 

Publishingnews

Yes
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 03/08/2012 9:18 SA by Nguyen Lan Anh
Last modified at 26/06/2013 10:50 SA by Nguyen Thu. Hang