Giới thiệu - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 

 Content Editor

 
​​
 • Thành tích của tập thể, cá nhân 18/11/2021

  Thành tích của tập thể   

  ​Năm

  Hình thức khen thưởng​

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen​ thưởng; cơ quan ban hành quyết ​​định

  1999​

  Tập thể lao động xuất sắc ​

  Trường ĐH Dược HN

  ​2006

  ​Bằng khen

  ​Bộ Y Tế

  2010

  Tập thể lao động xuất sắc ​

  ​​Trường ĐH Dược HN​​​​

  ​2​011

   

  Tập thể lao động xuất sắc​​

  Trư​ờng ĐH Dược HN

  Bằng khen

  ​ Bộ Y Tế

  2015

  ​Tập thể lao động xuất sắc

  Trường ĐH Dược HN

  201​6

   ​

  Bằng khen

  ​ Bộ Y Tế

  Bằng khen

  Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  2018

  Bằng khen

  ​ Bộ Y Tế

  ​2019

  Tập thể lao động xuát sắc

  ​ Trường ĐH Dược HN​

  ​​2020​​​​

  Bằng khen ​

  ​ QĐ số  4792/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng BYT

  Tập thể lao động xuát sắc

  ​ Trường Đ​​H Dược HN

  2021

  Tập thể lao động xuát sắc

  QĐ số  5042/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng BYT

  2021 ​Huân chương lao động hạng 3 QĐ số 1522 / QĐ-CNT ngày 23/08/2021 của Chủ tịch nước

  Thành tích của cá nhân

   

  Năm

  Họ và tên

  Thành tích

  Ghi chú​​

  PGS,TS. Ma​i Tất Tố

  Nhà giáo Ưu tú

   

   

  ​2015

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2012-2014

  (Quyết định số 3679-QĐ/ĐUK ngày 12/01/2015

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Bằng khen của bộ Y tế

   
  2016 ​

  ​PGS, TS. Đào Thị Vui

  ​Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì "​Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự​ nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"

  ​Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 02/04/2014

  ​PGS,TS. Nguyễn Thùy Dương

  ​Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

  ​QĐ số 5124/QĐ-BYT ngày 22/09/2016 của BT Bộ Y Tế

   

  2017

  ​PGS, TS. Đào Thị Vui

  ​Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Bằng khen của bộ Y tế

   

   

  2018

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

   

   

  PGS,TS. Nguyễn Thùy Dương

  Chiến sỹ thi đua cấp bộ

  QĐ số 4193/QĐ-BYT ngày 29/06/2018 của BT Bộ Y Tế

  PGS,TS. Nguyễn Thùy Dương

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

  QĐ số 5934/QĐ-BYT ngày 01/10/2018 của BT Bộ Y Tế

  2019

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

   

  QĐ số 786/QĐ-DHN ngày 08/08/2019 của HT Trường ĐH Dược Hà Nội

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

  Chiến sỹ thi đua cấp bộ

  PGS,TS. Nguyễn Thùy Dương

  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

  QĐ số 4193/QĐ-BYT ngày 29/06/2018 của BT Bộ Y Tế

  2020

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

   ​

   QĐ số 766/QĐ-DHN ngày 23/09/2020 của HT Trường ĐH Dược HN

  Chiến sỹ thi đua cấp bộ

  ​DS. Nguyễn Thị Thủy

  Bằng khan của Công đoàn Y tế VN

  QĐ số 63/QĐ-CĐYT ngày 05/03/2020 của Công đoàn Y tế VN​

  2021

  PGS, TS. Đào Thị Vui

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

  QĐ số 5043/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng BYT
  ​​​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: