NCS Dương Thị Hồng Ánh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp trường - Tin tức sự kiện - Cổng thông tin Đại Học Dược

NCS Dương Thị Hồng Ánh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp trường (10/11/2017)

Ngày 10/11/2017 tại trường Đại học Dược Hà Nội, NCS Dương thị Hồng Ánh đã bảo về thành công luận án tiến sỹ cấp trường chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm và Bào Chế. Các tin đã đưa ngày: