Thông tin đơn vị - Thông tin đơn vị - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin đơn vị (03/01/2014)

​​​​

1. Thông tin giao dịch của đơn vị

Tên : Bộ môn Y học cơ sở

Tên tiếng anh:  Department of basic medical sciences

Điện thoại: 04.393.361.51      Fax:

Trưởng đơn vị: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Email: hienduoc61@gmail.com

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Bộ môn Y học cơ sở là bộ môn Dược lý được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ/DK ngày 26 / 1/ 1966 và bộ môn Dược lâm sàng theo quyết định số 133/QĐ-DHN của trường ĐH Dược Hà Nội. Ngày 01/07/2010 theo quyết định số 235/QĐ-DHN, Nhà trường đã thành lập Bộ môn Y học cơ sở. Bộ môn được phân công giảng dạy 3 môn: Giải phẫu – Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch và Bệnh học. Đây là những môn học cơ sở không thể thiếu trong chương trình đào tạo Dược sĩ. Các môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về y học như hình thái, chức năng các hệ cơ quan trong cơ thể; cơ chế bệnh sinh, triệu chứng bệnh và hướng điều trị bệnh. Từ đó sinh viên có thể tiếp tục học các môn học chuyên ngành như Dược lý, Dược lâm sàng, Hóa dược,....Những kiến thức này là cơ sở giúp sinh viên dược sau khi ra trường trở thành những chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực sử dụng thuốc, đảm đương trách nhiệm "tư vấn" cho thầy thuốc trong việc điều trị bệnh, hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng thuốc "hợp lý – an toàn" để thực hiện mục tiêu của ngành Dược.  ​

3. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời ky​

 

635a.JPG
Trưởng bộ môn Y học cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Hiền
(2010 - nay)

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/010314_1016_THNGTINCAB4.jpg
Phó trưởng bộ môn Y học cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Phương Lan
(2016 - nay)

 

 

 

​4. Cán bộ viên chức hiện nay

 

635a.JPG

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Trưởng bộ môn

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/010314_1016_THNGTINCAB4.jpg
ThS. Nguyên Thị Phương Lan
Phó trưởng bộ môn

image1 (1).JPG
ThS. Trần Thị Thanh Huyền
Giảng viên. 

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/010314_1016_THNGTINCAB6.jpg
ThS. Phan Thị Tố Như
Giảng viên, TT tổ công đoàn bộ môn

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/010314_1016_THNGTINCAB7.jpg
ThS. Nguyên Nư Hải Yến
Giảng viên

hằng - Copy.JPG
ThS. Phan Thu Hằng
Giảng viên,Giáo tài bộ môn

10172740_733275923390173_6898146862720781992_n - Copy.jpg
BS. Nguyên Đức Minh
Giảng viên

C360_2016-02-02-14-30-00 - Copy.jpg
BS. Nguyên Hoàng Long
Giảng viên

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/010314_1016_THNGTINCAB8.jpg
DS. Cao Thị Cẩm Vân
Ky thuật viên

http://www.hup.edu.vn/thongtin-tchc/imagesforblog/010314_1016_THNGTINCAB9.jpg
DSCĐ. Cao Thị Quyên
Ky thuật viên

tùng (2).JPG
ĐD. Đào Thanh Tùng
Ky thuật viên

 

1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị  

1.1. Chức năng

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt về các môn Y học cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về Giải phẫu – Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch và Bệnh học.

- Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Đào tạo cán bộ và tham gia rèn luyện sinh viên.  

1.2. Nhiệm vụ

Hoạt động đào tạo

- Các môn học được phân công giảng dạy: Giải phẫu – Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch và Bệnh học cho các hệ đại học: chính quy, liên thông, văn bằng 2 và cao đẳng

- Nhiệm vụ:

+ Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

+ Đề xuất biên soạn, biên soan lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

+ Hướng dẫn chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án.

+ Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

+ Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác khách quan, tin cậy, khả thi, quản lý và lưu trữ tốt kết quả học tập. 

+ Tham gia thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.  

2. Hoạt động khoa học công nghệ

- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai sản xuất thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và ngoài nước .

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.

Nhiệm vụ khác

- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao. 

3.  Phân công nhiệm vụ CBVC đơn vị

3.1. Trưởng Bộ môn

 - Điều hành các mặt hoạt động của Bộ môn (đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý). Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ môn.

 - Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Hiệu trưởng về hoạt động của Bộ môn, chịu sự quản lý và chỉ đạo của BGH.

 - Tham mưu cho BGH, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật CBVC trong Bộ môn

 - Phối hợp hoạt động với các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác trong Trường.

 - Quản lý CBVC, tài sản, tài chính của Bộ môn theo quy định.

 

3.2. Giáo vụ Bộ môn

- Tổ chức chấm thi hết học phần các môn học của bộ môn phụ trách theo quy trinh chấm thi chung của bộ môn.  

- Giải quyết thực tập lại, thực tập bù.

- Giám sát việc thực hiện công tác coi thi hết học phần của các cán bộ của bộ môn theo lịch phân công chung của nhà trường, giải quyết các trường hợp đổi lịch coi

thi và báo với phòng đào tạo.  

- Theo dõi và thống kê giờ giảng của bộ môn và của từng giảng viên trong bộ môn.

 

3.3. Giáo tài Bộ môn

 - Quản lý (dự trù, xuất, nhập, đề xuất, khai thác, hướng dẫn sử dụng, bảo quản...) hóa chất, trang, thiết bị, dụng cụ thực tập và nghiên cứu của Bộ môn.

 

3.4. Tổ trưởng Công đoàn

- Chịu trách nhiệm liên hệ giữa công đoàn trường và bộ môn về các công việc của công đoàn.

- Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ ( có tham khảo ý kiến phụ trách Bộ môn ).

- Tổ chức các hoạt động văn thể khi nhà trường phát động tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ mát của Bộ môn.

 

3.5. Giảng viên

 - Giảng dạy các hệ đào tạo theo sự phân công của Bộ môn.

 - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 - Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

  

3.6. Kỹ thuật viên

 Hướng dẫn thực tập cho các hệ đào tạo.

- Phối hợp với giáo tài Bộ môn và nghiên cứu viên để quản lý (dự trù, xuất, nhập, đề xuất, khai thác, hướng dẫn sử dụng, bảo quản...) hóa chất, trang, thiết bị, dụng cụ thực tập của Bộ môn.

 - Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

 

 ​4. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010 - 2011

Lao động tiên tiến

 

2011 - 2012

Lao động xuất sắc

Số 581 – QĐ/BYT ngày 20/02/2013 của Bộ Y tế.

2012 - 2013

Lao động tiên tiến

Số 439 – QĐ/DHN ngày 20/07/2013 của Trường ĐH Dược Hà Nội.

2013 - 2014

Lao động xuất sắc

Số 5148 -  QĐ/BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế.

2014 - 2015

Lao động xuất sắc

Số 5594- QĐ/BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

2015 - 2016

Lao động tiên tiến​

Số 702/QĐ-DHN ngày 02/08/2016 của Trường ĐH Dược Hà Nội 

Các tin đã đưa ngày: