Thông tin bộ môn - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin bộ môn (25/05/2022)

 
THÔNG TIN BỘ MÔN VI SINH & SINH HỌC  
 
1. Thông tin giao dịch của bộ môn:
Tên: Vi sinh & Sinh học
                Điện thoại: 0439330769
                Email: visinh@hup.edu.vn   
           Website: http://www.hup.edu.vn/cacbomon/bmtt/Pages/Visinh.aspx
Trưởng bộ môn: TS. GVC Trần Trịnh Công
                Email: congtt@hup.edu.vn
 
2. Quá trình hình thành và phát triển:
Bộ môn Vi sinh học được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 2000 theo Quyết định số 441/QĐ-DHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội PGS. TS Từ Minh Koong. Bộ môn được sát nhập từ 3 đợn vị: Đơn vị nghiên cứu kháng sinh do TS Chu Thị Lộc phụ trách, tổ Vi sinh thuộc bộ môn Hóa sinh do GS. TS Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng bộ môn và tổ Vi nấm do GS. TS Bùi Xuân Đồng phụ trách. Cũng theo quyết định này, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội cử TS. Chu Thị Lộc phụ trách Bộ môn Vi sinh học trong thời gian tiến hành trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt
Bộ môn Vi sinh và Sinh học được chính thức thành lập ngày 13 tháng 08 năm 2001 do TS. Chu Thị Lộc làm phụ trách theo Quyết định số 3487/2001/QĐ-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Khi mới thành lập bộ môn có 10 người. Hiện nay, bộ môn có 9 biên chế và 1 giảng viên kiêm nhiệm 30%, với 6 giảng viên và 3 kỹ thuật viên. Bộ môn hiện có 3 TS, 3 ThS. Từ khi thành lập bộ môn đã đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy môn Sinh học đại cương, Vi sinh học và Ký sinh trùng cho sinh viên chính quy và liên thông đại học dược, môn Sinh học - di truyền và  môn Vi sinh - Ký sinh cho sinh viên dược sỹ hệ cao đẳng và sinh viên bằng 2. Bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy phần Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh của học phần Kiểm nghiệm thuốc cho các đối tượng sinh viên chính qui và học viên Cao học. Ngoài việc Giảng dạy cho sinh viên dược tại cơ sở chính của trường 13 Lê Thánh Tông là chủ yếu, Bộ môn còn tham giảng dạy cho sinh viên liên thông tại Cao đẳng Y tế Trung ương 2 Đà Nẵng, cao đẳng Dược Hải Dương Trường Cao đẳng quân Y 2.
Song song với nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được xác định là quan trọng trong định hướng phát triển học thuật của Bộ môn. Từ truyền thống cũng như định hướng nghiên cứu Bộ môn đi vào hướng nghiên cứu  phân lập vi sinh vật như các đề tài nghiên cứu về xạ khuẩn sinh tổng hợp kháng sinh,  đề tài phân lập và nghiên cứu khả năng sinh độc tố của một số nấm mốc trên một số vị thuốc đông dược của Việt Nam. Ngoài ra bộ môn còn tham gia nghiên cứu phối hợp với một số viện nghiên cứu như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
 
3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được:
                - Tập thể lao động xuất sắc năm 2008.
                - Năm 2008 GS.TS. Bùi Xuân Đồng và PGS.TS. Cao Văn Thu được nhà nước Công nhận là Nhà giáo ưu tú.
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2009.
- Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm học 2008-2009.
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 - 2010.
- 2010 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì những thành tích đạt được từ 2007-2009.
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2010 - 2011, 2016-2017
- Các năm còn lại đạt tập thể lao động tiên tiến

 4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

 Phụ trách bộ môn: Giảng viên chính
Tiến sỹ Chu Thị Lộc (2000-2003)

 Phụ trách bộ môn: Giảng viên chính, PGS.TS Từ Minh Koóng (2003-2004)

 Trưởng bộ môn: Giảng viên cao cấp
PGS.TS Cao Văn Thu (2004-2012)
 
 Phụ trách bộ môn: ThS. GVC
Lê Thị Thu Hương (2012-2015)
                                        
Trưởng bộ môn:                                             Phụ trách bộ môn:
TS.GVC Trần Trịnh Công                                   TS.Nguyễn Quỳnh Lê
(2015-2021)                                                  (2021 đến nay)
 
 
5. Cán bộ viên chức hiện nay:
                1.TS. Nguyễn Quỳnh Lê: Trưởng bộ môn.
                2. TS. GVC Trần Trịnh Công: Giảng viên.
                3. Th.S. GVC Lê Thị Thu Hương: Giảng viên.
                4. Th.S. Nguyễn Liên Hương: Giảng viên.
                5. TS. Đỗ Ngọc Quang: Giảng viên.
                6. Th.S. Tạ Thu Lan: Giảng viên.
                7. Th.S. Võ Thị Thu Thủy: Giảng viên kiêm nhiệm 30%.
                8. CN. Nguyễn Thị Toán: Kỹ thuật viên.                
                9. DS. Bùi Thị Bích Thủy
             
 
 
Phụ trách bộ môn, TS. Nguyễn Quỳnh Lê
                                       
TS. GVC Trần Trịnh Công                      ThS. GVC Lê Thị Thu Hương
 
 
ThS. Giảng viên Nguyễn Liên Hương
 
Portrait[Quang]_1.jpg 
TS. Giảng viên Đỗ Ngọc Quang
 

 
ThS. Giảng viên Tạ Thu Lan
 1.jpg
Kỹ thuật viên. Bùi Thị Bích Thủy

 
 
Kỹ thuật viên, Nguyễn Thị Toán
 
 
 
                                                                             
6. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn:

6.1. Chức năng

Bộ môn Vi sinh và Sinh học có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về sinh học, sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, ký sinh trùng học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

6.2. Nhiệm vụ

* Hoạt động đào tạo:
* Các môn học được phân công giảng dạy:
- Sinh học, Vi sinh-Ký sinh trùng 1, Vi sinh-Ký sinh trùng 2, cho hệ đào tạo: Đại học chính quy
- Phân môn Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai, cao học.
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công.
- Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng cần thiết có nội dung cập nhật, phù hợp.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy được giao: phân công giảng dạy thích hợp, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Hướng dẫn chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án đạt chất lượng, hiệu quả.
- Tích cực cập nhật kiến thức khoa học đưa vào bài giảng và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ giảng các giảng viên trẻ.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
* Hoạt động khoa học công nghệ           
- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.
- Tổ chức Hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài
- Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội theo kế hoạch của nhà trường.
*  Nhiệm vụ khác
- Tham gia xây dung mục tiêu đào tào, phương hướng phát triển của nhà trường, ngành khi có yêu cầu.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác khi được giao.
 
7. Phân công nhiệm vụ CBVC trong bộ môn
- TS. Nguyễn Quỳnh Lê: Phụ trách bộ môn. Giảng dạy các môn học của bộ môn và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.
- TS. Trần Trịnh Công: Giảng dạy các môn học của bộ môn và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.
- ThS. Lê Thị Thu Hương: Giảng dạy các môn học của bộ môn và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.
- ThS. Nguyễn Liên Hương: Giảng dạy các môn học của bộ môn và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.
- TS. Đỗ Ngọc Quang: Giáo vụ bộ môn. Giảng dạy các môn học của bộ môn và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.
- ThS. Tạ Thu Lan: Giáo tài bộ môn. Giảng dạy các môn học của bộ môn và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn. Tổ trưởng công đoàn.
- ThS. Võ Thị Thu Thủy - Giảng viên kiêm nhiệm 30%.: Giảng dạy lý thuyết và thực hành phần Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh của học phần Kiểm nghiệm. Tham gia giảng dạy thực tập một số phần các môn học của bộ môn.
- CN. KTVC Nguyễn Thị Toán, Kỹ thuật viên: Tham gia hướng dẫn thực tập các môn học và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn. Tổ trưởng nữ công.
- DS. KTVC Bùi Thị Bích Thủy, Kỹ thuật viên: Tham gia hướng dẫn thực tập các môn học và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn.
 

Các tin đã đưa ngày: