Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Vi sinh - Sinh học - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Vi sinh - Sinh học (30/09/2019)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN VI SINH - SINH HỌC


  
Trưởng bộ môn
Trần Trịnh Công
 
 
Lê Thị Thu Hương

 
Nguyễn Liên Hương
Portrait[Quang]_1.jpg 
Đỗ Ngọc Quang
 

 
  
Nguyễn Quỳnh Lê
 
Tạ Thu Lan
1.jpg
DS. Bùi Thị Bích Thủy



 
Nguyễn Thị Toán​
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: