Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Vi sinh - Sinh học - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Vi sinh - Sinh học (30/09/2019)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN VI SINH - SINH HỌC


  
Trưởng bộ môn
Trần Trịnh Công
 
 
Lê Thị Thu Hương

 
Nguyễn Liên Hương
Portrait[Quang]_1.jpg 
Đỗ Ngọc Quang
 

 
  
Nguyễn Quỳnh Lê
 
Tạ Thu Lan
1.jpg
DS. Bùi Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Toán

Nguyễn Thị Liên
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: