Lý lịch khoa học - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • LLKH TS Võ Quốc Ánh 01/11/2019

  TS Võ Quốc Ánh, sinh 1976.

  Tốt nghiệp DS năm 1999, Thạc sĩ Cộng nghệ dược và bào chế năm 2003 tại Đại học Dược Hà Nội.

  Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học dược- Bào chế năm 2018 tại Đại học Mississippi, Mỹ.

 • LLKH ThS Lê Thi Thu Trang 01/10/2019

  ​ThS Lê Thị Thu Trang, sinh 1982.
  Tốt nghiệp Dược sĩ năm 2005 tại Đại học Dược Hà Nội.
  Tốt nghiệp Thạc sĩ Bào chế và công nghiệp dược năm 2010 tại Đại học Dược Hà Nội.

 • LLKH TS Nguyễn Đức Thiện 25/09/2019

  TS Nguyễn Đức Thiện, sinh 1974

  Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Vật lý tại Đại học Sư phạm HN 2 năm 1999.

  Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2003, Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật năm 2015 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các tin đã đưa ngày: