MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU (26/09/2019)

 
Hệ thống HPLC
Agilent 1200 - Auto sampler
images.jpg
 
Máy chuẩn độ điện thế tự động
Metler Toledo T50
T50_front_l_jpg.jpeg
 
Kính hiển vi kết nối máy tính
Nikon Eclipse CiL
pic_08.jpg
Máy đo sức căng bề mặt
Kruss
Force Tensiometer K20
csm_kruss_k20_frontal_628x412_0994e5ff0d.jpg


Máy quang phổ HIat UV - Vis U1900

 

upi1325645943.jpg
 
 
 
Phân cực kế Kruss P1000

manual-polarimeter-p1000-led.png


Khúc xạ kế Kruss DR6000
digital-refractometer-dr-6000.png


Nhớt kế quay Brookerfield
9894500.jpg


Máy đo áp suất thẩm thấu
Osmomat 3000 Basic

Osmomat3000-basic.png


Máy đo hằng số điện môi
Nihon Rufuto
s-item1_002.gif


Máy đồng nhất hóa áp suất cao
Emulsiflex C5 - Avestin
c5water2.jpg


Máy xay keo Shakipharmatech
Scol-Lab-Colloid-Mill.jpg


 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: