Danh sách Giảng viên, Kỹ thuật viên Bộ môn Vật lý hóa lý - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Danh sách Giảng viên, Kỹ thuật viên Bộ môn Vật lý hóa lý (26/09/2019)

 
Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Đức Thiện

 


Giảng viên
ThS. Nguyễn Anh Vũ
Giảng viên
ThS. Trần Thị Huyền


Giảng viên
TS. Võ Quốc Ánh
 
Giảng viên
ThS. Lê Thị Thu Trang
 
Giảng viên
ThS. Lý Công Thành
Giảng viên
ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh
 
 
 
Giảng viên
ThS. Đào Văn Nam
 
Kỹ thuật viên
DS. Vũ Thị Châm
Kỹ thuật viên
DS. Đặng Thúy Hồng
 
Kỹ thuật viên
DSTH. Vương Đức Tâm
 
Kỹ thuật viên
DSTH. Nguyễn Thị Thanh Tâm
 
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: