Đề cương tóm tắt các môn học - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • DE CUONG CHI TIET - TOAN TKYD - DH CHINH QUY 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ

  Trình độ Đại học

   

   

  Tên môn học:                       Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Tên học phần:                       Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Bộ môn giảng dạy chính:   Toán tin

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           SV hệ ĐH chính qui

  Số tín chỉ:                              3 (tương đương 5 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

  Tổng số tiết học

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  55

  55

  0

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/học phần:

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản của toán cao cấp để vận dụng vào xác suất và thống kê, vào các môn học khác trong chương trình đào tạo Dược sỹ đại học.

  - Vận dụng Toán thống kê để nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng ngẫu nhiên. Thu thập, xử lý được các số liệu trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.  

  - Nâng cao tư duy logic và phương pháp nghiên cứu khoa học

  2. Các học phần tiên quyết: Giới hạn, tích phân hàm một biến.     

  3. Mô tả nội dung học phần:  

  - Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về toán cao cấp: Tích phân, hàm số nhiều biến số.       

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê: Các định lý cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mẫu thống kê và các số đặc trưng của mẫu, ước lượng tham số thống kê, kiểm định giả thiết thống kê.       

  4. Cách đánh giá các điểm thành phần:

  + Chuyên cần + Bài tập trên lớp: 10%

  + Điểm kiểm tra 1: 10%

  + Điểm kiểm tra 2: 10 %

             + Thi hết môn tính 70%

  5. Cách tính điểm:

  + Điểm kiểm tra kết hợp đánh giá chuyên cần, bài tập trên lớp tính 30 %

              + Điểm thi hết môn tính 70%

  6. Tài liệu học tập:

  - Nguyễn Phan Dũng, Quách Thị Sen, Phạm Thị Hồng Cẩm (2018),  Xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Y học.

  7. Tài liệu tham khảo chính:

  -   Nguyễn Đình Thành – Nguyễn Phan Dũng (2008), Toán học cao cấp, Nhà xuất bản Y học.

  -  Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1997), Toán học cao cấp (tập 2, 3), Nhà xuất bản Giáo dục.

  - Ngô Như Hòa (1981), Thống kê trong nghiên cứu y học tập I, Nhà xuất bản Y học.

  - Ngô Như Hòa (1982), Thống kê trong nghiên cứu y học tập II, Nhà xuất bản Y học.

  - Đào Hữu Hồ (2006), Xác suất thống kê, Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội.

  - Hoàng Hữu Như, Nguyễn Văn Hữu (1976), Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp.

   

  ​​​

 • DE CUONG CHI TIET - TIN HOC - DH CHINH QUY 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ 

  Trình độ Đại học

   

   

  Tên môn học:                         

  Tin học (Informatics) 

  Tên học phần:                        

  Tin học (Informatics) 

  Bộ môn giảng dạy chính:  

  Toán Tin

  Bộ môn phối hợp:                 

  Không

  Đối tượng giảng dạy:            

  SV ĐH 

  Số tín chỉ:                               

  02 (tương đương 03 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  33

  21

  8

  0

  4

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  Sau khi học xong môn học này sinh viên trình bày và thao tác được những yêu cầu sau:

  -   Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Word và có kỹ năng chế bản điện tử.

  -   Thao tác, xử lý, thống kê được số liệu bằng bảng tính điện tử Microsoft Excel.

  -   Vẽ được các công thức hóa học.

  Trình bày được các báo cáo khoa học bằng phần mềm Microsoft PowerPoint, thao tác được trên các máy chiếu đa phương tiện. 2. Học phần tiên quyết: không

  2.   Mô tả môn học/ học phần:

   Giúp sinh viên có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin, áp dụng được một số phần mềm ứng dụng vào hoạt động nghề nghiệp và công tác có hiệu quả.

  3.  Điều kiện phục vụ thực hành:

  -  Máy móc thiết bị:

  -  Phải có sự chuẩn bị phòng thực hành Tin học mỗi sinh viên/học viên 01 máy tính cá nhân, máy tính được kết nối mạng, 01 máy chiếu.

  -  Mỗi máy tính cài đặt:

  1                    - Windows 

  2                    – MicroSoft Office 

  3                    - Bộ gõ tiếng việt (Unikey)

  4                    – ChemWin/Chemdraw

  5                    - Thư mục BAITT

  6                    - Acrobat

  7                    - WinRAR

  8                    - Trình duyệt Internet

  -  Phần mềm máy tính giáo viên:

  1  - Windows 

  2  - MicroSoft Office  

  3  - Bộ gõ tiếng việt (Unikey)

  4  - Trình duyệt Internet

              8 - Acrobat

  10  - WinRAR

  11  - Printer Driver

              17 - ChemWin/Chemdraw

  -  Vật liệu dạy học bảng, phấn.

  4. Phương thức lượng giá học phần: - Phần lý thuyết: không - Phần thực hành:

  + Đánh giá các bài thực hành, thảo luận: trắc nghiệm theo nội dung bài thực hành với hai tiêu chí: Đạt (đúng >=70%) và Không đạt. Lấy điểm bài thực tập số 4.

  -  Thi trắc nghiệm trên máy tính với thời gian 30 phút bao gồm các nội dung:

  -  MS WORD.

  -  MS EXCEL.

  -  MS POWERPOINT. 

  5. Cách tính điểm:

  -  Điểm kiểm tra thường xuyên:      10%

  -  Điểm thực hành, seminar:            20%

  -  Thi hết học phần:              70%

  6.      Tài liệu học tập:

  - Phạm Quang Hiển, Phạm Phương Hoa (2016), Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên

  - Phạm Quang Huy, Trần Tường Thụy (2016), Tin học văn phòng Microsoft Office 2013, NXB Thanh Niên

  7.      Tài liệu tham khảo chính:

  -  Trường đại học Dược Hà Nội, Tin học cơ sở, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu. - Trường đại học Dược Hà Nội, Tin học ứng dụng trong công tác Dược, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu.

  -  Trường đại học Dược Hà Nội, Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu.

  -  Các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính, Microsoft Office khác.

                                                                                                                                 

 • DE CUONG CHI TIET - TIN HOC -DH LT TRUNG CAP 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ 

  Trình độ Đại học

   

   

  Tên môn học:                         

  Tin học (Informatics) 

  Tên học phần:                        

  Tin học (Informatics) 

  Bộ môn giảng dạy chính:  

  Toán Tin

  Bộ môn phối hợp:                 

  Không

  Đối tượng giảng dạy:            

  SV ĐH hệ liên thông từ trung cấp

  Số tín chỉ:                               

  02 (tương đương 03 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  33

  21

  8

  0

  4

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  Sau khi học xong môn học này sinh viên trình bày và thao tác được những yêu cầu sau:

  -   Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Word và có kỹ năng chế bản điện tử.

  -   Thao tác, xử lý, thống kê được số liệu bằng bảng tính điện tử Microsoft Excel. - Vẽ được các công thức hóa học.

  Trình bày được các báo cáo khoa học bằng phần mềm Microsoft PowerPoint, thao tác được trên các máy chiếu đa phương tiện. 2. Học phần tiên quyết: không

  3.  Mô tả môn học/ học phần:

   Giúp sinh viên có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin, áp dụng được một số phần mềm ứng dụng vào hoạt động nghề nghiệp và công tác có hiệu quả.

  4.  Điều kiện phục vụ thực hành:

  -  Máy móc thiết bị:

  -  Phải có sự chuẩn bị phòng thực hành Tin học mỗi sinh viên/học viên 01 máy tính cá nhân, máy tính được kết nối mạng, 01 máy chiếu.

  -  Mỗi máy tính cài đặt:

  1  - Windows 

  2  – MicroSoft Office 

  3  - Bộ gõ tiếng việt (Unikey)

  4  – ChemWin/Chemdraw

  5  - Thư mục BAITT

  6  - Acrobat

  7  - WinRAR

  8  - Trình duyệt Internet

  -  Phần mềm máy tính giáo viên:

  1  - Windows 

  2  - MicroSoft Office  

  3  - Bộ gõ tiếng việt (Unikey)

  4  - Trình duyệt Internet

              8 - Acrobat

  10  - WinRAR

  11  - Printer Driver

              17 - ChemWin/Chemdraw

  -  Vật liệu dạy học bảng, phấn.

  5. Phương thức lượng giá học phần: - Phần lý thuyết: không - Phần thực hành:

  + Đánh giá các bài thực hành, thảo luận: trắc nghiệm theo nội dung bài thực hành với hai tiêu chí: Đạt (đúng >=70%) và Không đạt. Lấy điểm bài thực tập số 4.

  -  Thi trắc nghiệm trên máy tính với thời gian 30 phút bao gồm các nội dung:

  -  MS WORD.

  -  MS EXCEL.

  -  MS POWERPOINT. 

  6.         Cách tính điểm:

  -  Điểm kiểm tra thường xuyên:      10%

  -  Điểm thực hành:                            20%

  -  Thi hết học phần:              70%

  7.   Tài liệu học tập:

  - Phạm Quang Hiển, Phạm Phương Hoa (2016), Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên

  - Phạm Quang Huy, Trần Tường Thụy (2016), Tin học văn phòng Microsoft Office 2013, NXB Thanh Niên

  8.   Tài liệu tham khảo chính:

  -  Trường đại học Dược Hà Nội, Tin học cơ sở, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu. - Trường đại học Dược Hà Nội, Tin học ứng dụng trong công tác Dược, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu.

  -  Trường đại học Dược Hà Nội, Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu.

  -  Các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính, Microsoft Office khác.

                                                                                                                                 ​

 • DE CUONG CHI TIET - TIN HOC - CAO DANG 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ 

  Trình độ Cao đẳng

   

   

  Tên môn học:                        

  Tin học (Informatics)

  Tên học phần:                       

  Tin học (Informatics)

  Bộ môn giảng dạy chính:    

  Toán - Tin

  Bộ môn phối hợp:                 

  Không

  Đối tượng giảng dạy:            

  Sinh viên hê Cao đẳng  ̣

  Số tín chỉ:                              

  03 (tương đương 04 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  44

  20

  12

  0

  12

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  Sau khi học xong môn học này sinh viên trình bày và thao tác được những yêu cầu sau:

  -   Trình bày được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc một máy tính cá nhân, khái niệm về thông tin, tin học, công nghệ thông tin, một số phần mềm ứng dụng thường dùng trong thời điểm hiện tại.

  -   Sử dụng được Hệ điều hành WINDOWS để khai thác hiệu quả tài nguyên trên máy tính, trên mạng Internet.

  -   Thao tác và tính toán được trên một số bài toán đơn giản bằng phần mềm Turbo Pascal.

  -   Sử dụng được thành thạo phần mềm MicroSoft Word và có kỹ năng chế bản điện tử.

  -   Thao tác, xử lý, thống kê được số liệu bằng bảng tính điện tử MicroSoft Excel. - Trình bày được các báo cáo khoa học bằng phần mềm MicroSoft PowerPoint, thao tác được trên các máy chiếu đa phương tiện.

  2.  Học phần tiên quyết: không

  3.  Mô tả môn học/ học phần:

  Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về tin học và máy tính; có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin, áp dụng được một số phần mềm vào hoạt động nghề nghiệp và công tác có hiệu quả.

  4.  Điều kiện phục vụ thực hành:

  -   Trang thiết bị:

  -   45- 50 máy tính cá nhân  cấu hình đủ mạnh, hoặc máy tính xách tay, có trang bị, thiết bị mạng máy tính, mạng Internet kết nối chạy thông. 

  -   01 máy chiếu ProJector.


  -   Mỗi máy tính cài đặt:

  1  - Windows 

  2  – MicroSoft Office 

  3  - Turbo Pascal 7.0

  4  - Vietkey

  5  – ChemWin/Chemdraw

  - Phần mềm máy tính giáo viên:

  1  - Windows 

  2  - MicroSoft Office  

  3  - Vietkey 2000

  4  - IE 7.0

  5  - Media Player 11.0

  6  - K-Lite Codec Pack

  7  - LVTD 2002

  8  - Acrobat

  9  - RealPlayer

  6. Cách lượng giá học phần:

  6       - Acronis

  7       - Anti Virus

  8       - DeepFree

  9       - Thư mục BAITT

  10   - WinRAR

  11   - Printer Driver

  12   - Acronis

  13   - Anti Virus

  14   - Allok Video to MP4 Converter

  15   - Boilsoft Video Splitter

  16   - Turbo Pascal 7.0

  17   - ChemWin/Chemdraw - Vật dạy học bảng, phấn.


  -  Kiểm tra thường xuyên : Trắc nghiệm trên máy tính (*** lấy từ quyển Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học), trong 15 phút với 30 câu hỏi gồm:

              Phần Windows:                       4 câu

              Phần Pascal:                            14 câu

              Phần Word:                             6 câu

              Phần Excel:                             6 câu

  -  Thực hành: chấm bài thực hành số 7                                                          

  -  Thi hết môn:  Thi viết trên giấy thời gian: 90 phút với các nội dung:           

  + Lập trình Pascal: 1 bài lập trình

  + MS. Office: 8 -10 câu hỏi trắc nghiệm (***) + Bảng tính Excel, 1- 2 bải tập, mỗi bài 5 - 8 câu hỏi

  5. Cách tính điểm:

  -  Kiểm tra thường xuyên (Trắc nghiệm trên máy tính): 10% 

  -  Thực hành:                                                                20%      

  -  Thi hết học phần                                                       70% 

  6. Tài liệu học tập:

  -             Trường đại học Dược Hà Nội, Tin học cơ sở, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu. - Trường đại học Dược Hà Nội, Tin học ứng dụng trong công tác Dược, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu. Trường đại học Dược Hà Nội, Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học, chủ biên Thái Nguyễn Hùng Thu.

  7. Tài liệu tham khảo chính:

  - Các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính, PASCAL và Microsoft Office khác.

                                                                                                                                      

 • DE CUONG CHI TIET - TOAN TKYD - DH LT CAO DANG 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH chi tiẾt đào TẠO DƯỢC

  Trình độ Đại học

   

  Tên môn học:                        Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Tên học phần:                       Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Toán Tin

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           SV ĐH hệ liên thông từ Cao đẳng

  Số tin chỉ:                              02 (tương đương 03 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  33

  33

  0

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Vận dụng Toán thống kê để nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng ngẫu nhiên.

  Thu thập, xử lý được các số liệu trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.  

  - Nâng cao tư duy logic và phương pháp nghiên cứu khoa học.

  - Vận dụng được toán thống kê vào các môn học khác.

  2. Các học phần tiên quyết:

              Toán thống kê y dược hoặc toán cao cấp.

  3. Mô tả môn học/ học phần:

  - Củng cố những kiến thức cơ bản nhất về xác suất và biến ngẫu nhiên.

  - Trình bày những kiến thức cơ bản về thống kê: mẫu thống kê và các bài toán ước lượng tham số thống kê, kiểm định giả thiết thống kê. Giúp người học vận dụng xác suất và thống kê vào các môn học khác và trong thực tiễn. Nâng cao khả năng tư duy logic.

  4. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi học tập để đánh giá chuyên cần.

  - Kiểm tra (2 bài)

  - Thi hết môn (thi viết).

  5. Cách tính điểm:

  - Điểm chuyên cần:              10 %

  - Điểm kiểm tra:                   20 %

  - Thi hết môn:                       70%

  6. Tài liệu học tập:

  - Nguyễn Phan Dũng (2015), Xác suất và thống kê, Trường Đại học Dược Hà Nội.

  7. Tài liệu tham khảo chính:

  - Ngô Như Hòa (1981), Thống kê trong nghiên cứu y học tập I, Nhà xuất bản Y học.

  - Ngô Như Hòa (1982), Thống kê trong nghiên cứu y học tập II, Nhà xuất bản Y học.

  - Đào Hữu Hồ (2006), Xác suất thống kê, Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội.

  - Hoàng Hữu Như, Nguyễn Văn Hữu (1976), Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp.

   

  ​​

 • DE CUONG CHI TIET - TOAN TKYD - CAO DANG 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH chi tiẾt đào TẠO DƯỢC SĨ

  Trình độ Cao đẳng

   

  Tên môn học:                        Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Tên học phần:                       Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Bộ môn giảng dạy chính:    Toán Tin

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           Sinh viên hệ Cao đẳng

  Số tin chỉ:                              02 (tương đương 03 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

  Tổng số

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  33

  33

  0

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/ học phần:

  - Trình bày được kiến thức cơ bản của toán cao cấp, vận dụng được vào xác suất và thống kê, vào các môn học khác.

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản của lý thuyết xác suất, vận dụng được trong thống kê và bước sử dụng thống kê vào thực tiễn và nghiên cứu khoa học.

  - Nâng cao tư duy logic và phương pháp nghiên cứu khoa học.

  2. Học phần tiên quyết: Không

  3. Mô tả môn học/ học phần:

              Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về: Giới hạn và đạo hàm của hàm số một biến số, tích phân bất định và tích phân xác định, hàm số nhiều biến số, phương trình vi phân, mẫu thống kê và ước lượng tham số thống kê. Nâng cao khả năng tư duy logic.

  4. Cách lượng giá học phần:

  - Theo dõi học tập để đánh giá chuyên cần.

  - Kiểm tra: 2 bài

  - Thi hết môn: thi viết.

  5.  Cách tính điểm:

  - Điểm chuyên cần:              10 %

  - Điểm kiểm tra:                   20 %

  - Điểm thi hết môn:              70%

  6.  Tài liệu học tập:

  - Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Phan Dũng (2008), Toán học cao cấp, NXB. Y học.

  - Nguyễn Phan Dũng (2015), Xác suất và thống kê, Trường Đại học Dược Hà Nội.

  7. Tài liệu tham khảo chính:

  -  Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1997), Toán học cao cấp (tập 2, 3), Nhà xuất bản Giáo dục.

  -  Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1997), Bài tập toán học cao cấp (tập 2, 3), Nhà xuất bản Giáo dục.

  - Đào Hữu Hồ (2006), Xác suất thống kê, Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội.

  - Ngô Như Hòa (1981), Thống kê trong nghiên cứu y học tập I, Nhà xuất bản Y học.

  - Ngô Như Hòa (1982), Thống kê trong nghiên cứu y học tập II, Nhà xuất bản Y học.​​​​

 • DE CUONG CHI TIET - TOAN TKYD - DH LT TRUNG CAP 27/11/2017

  CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ

  Trình độ Đại học

   

   

  Tên môn học:                       Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Tên học phần:                       Toán thống kê y dược (Pharmacy Statistics)

  Bộ môn giảng dạy chính:   Toán tin

  Bộ môn phối hợp:                Không

  Đối tượng giảng dạy:           Đại học liên thông từ trung cấp

  Số tín chỉ:                              3 (tương đương 5 ĐVHT)

  Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

  Tổng số tiết học

  Lý thuyết

  Thực hành

  Bài tập

  Seminar

  55

  55

  0

  0

  0

  1. Mục tiêu môn học/học phần:

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản của toán cao cấp để vận dụng vào xác suất và thống kê, vào các môn học khác trong chương trình đào tạo Dược sỹ đại học.

  - Vận dụng Toán thống kê để nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng ngẫu nhiên. Thu thập, xử lý được các số liệu trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.  

  - Nâng cao tư duy logic và phương pháp nghiên cứu khoa học

  2. Các học phần tiên quyết: Giới hạn, tích phân hàm một biến.     

  3. Mô tả nội dung học phần:  

  - Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về toán cao cấp: Tích phân, hàm số nhiều biến số.       

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê: Các định lý cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mẫu thống kê và các số đặc trưng của mẫu, ước lượng tham số thống kê, kiểm định giả thiết thống kê.       

  4. Cách đánh giá các điểm thành phần:

  + Kiểm tra (2 bài), kết hợp đánh giá chuyên cần tính 30 %

              + Thi hết môn tính 70%

  5. Cách tính điểm:

  + Điểm kiểm tra kết hợp đánh giá chuyên cần tính 30 %

              + Điểm thi hết môn tính 70%

  6. Tài liệu học tập:

  - Nguyễn Phan Dũng (2015),  Xác suất và thống kê, Trường đại học Dược Hà Nội.

  7. Tài liệu tham khảo chính:

  -   Nguyễn Đình Thành – Nguyễn Phan Dũng (2008), Toán học cao cấp, Nhà xuất bản Y học.

  -  Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (1997), Toán học cao cấp (tập 2, 3), Nhà xuất bản Giáo dục.

  - Ngô Như Hòa (1981), Thống kê trong nghiên cứu y học tập I, Nhà xuất bản Y học.

  - Ngô Như Hòa (1982), Thống kê trong nghiên cứu y học tập II, Nhà xuất bản Y học.

  - Đào Hữu Hồ (2006), Xác suất thống kê, Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội.

  - Hoàng Hữu Như, Nguyễn Văn Hữu (1976), Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp.​

  ​​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: