Hoạt động NCKH tại Bộ môn - Nghiên cứu khoa học - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hoạt động NCKH tại Bộ môn (10/10/2016)

Gioi thieu BM QLKTD_Page_05.jpg 

Các lĩnh vực đã và đang nghiên cứu:

Trong thời gian qua, tập thể giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của bộ môn đã tiến hành nghiên cứu đề tài quản lý trong các lĩnh vực:

-           Quản lý nhà nước về dược.

-           Quản lý dược bệnh viện.

-           Dược cộng đồng

-           Kinh tế dược

-           Dịch tễ dược

-           Quản trị doanh nghiệp dược - Nghiên cứu về thị trường dược phẩm.

Trong đó, đa số đề tài đều có giá trị và đã được ứng dụng vào thực tế.

Hướng nghiên cứu trong thời gian tới:

Tiếp tục nghiên cứu các ứng dụng lý thuyết quản lý vào thực tế: Quản lý nhà nước về dược, quản lý dược bệnh viện, Dược cộng đồng, quản trị doanh nghiệp dược và các nghiên cứu khác về thị trường dược phẩm trong và ngoài nước.

Dược cộng đồng là lĩnh vực mà Bộ môn đã và đang triển khai, các phương pháp nghiên cứu cộng đồng cũng được giảng dạy cho các đối tượng sinh viên để nâng cao các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Dưới đây là các hướng nghiên cứu cụ thể:

Về Quản lý nhà nước:

- Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc.

- Nghiên cứu đánh giá cơ hội, thách thức của ngành dược trong quá trình hội nhập.

- Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược.

- Nghiên cứu đánh giá công tác thanh tra dược, mô hình tổ chức quản lý Dược, hoạt động hành nghề dược tư nhân, hệ thống cung ứng thuốc tại các địa phương…

- Phân tích danh mục thuốc đăng ký lưu hành ở Việt Nam và sự đáp ứng của danh mục với mô hình bệnh tật.

- Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng nhân lực Dược trong ngành Y tế…

Về Quản lý bệnh viện

- Nghiên cứu xây dựng danh mục thuốc thiết yếu cho bệnh viện.

- Nghiên cứu hoạt động cung ứng, đấu thầu thuốc trong bệnh viện.

- Nghiên cứu các chiến lược nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho khoa dược bệnh viện…

Về Dược cộng đồng

-Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc, các yếu tố ảnh hưởng và sự hài lòng của người bệnh/khách hàng đối với chất lượng dịch vụ dược.

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao kiến thức kỹ năng và thái độ trong thực hành dược tại cộng đồng

Kinh tế Dược

Đánh giá chi phí-hiệu quả của thuốc từ đó đưa ra việc lựa chọn thuốc phù hợp cho việc sử dụng thuốc cho người bệnh, bác sỹ và bào hiểm.

Về Dịch tễ dược

Nghiên cứu và giám sát việc sử dụng thuốc trong cộng đồng và tại các cơ sở điều trị

Cảnh giác dược

Báo cáo biến cố bất lợi (ADR) trong sử dụng thuốc. Báo cáo biến cố bất lợi (AE)và biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) trong thử nghiệm lâm sàng thuốc.

Về Thị trường

- Nghiên cứu thị trường dược phẩm, phát hiện nhu cầu sử dụng, định vị sản phẩm mới.

- Nghiên cứu các chiến lược Marketing dược phẩm.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm.

- Khảo sát biến động giá của một số thuốc.

- Nghiên cứu tính đặc thù của hoạt động marketing một số thuốc trên thị trường dược phẩm: nhóm thuốc tiêu hóa, tim mạch…

Về Quản trị doanh nghiệp

- Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về quản trị doanh nghiệp Dược.

- Hoạch định các chiến lược trong các hoạt động kinh doanh Dược.

- Tổ chức, quản trị nhân lực Dược…​

Các tin đã đưa ngày: