​Danh sách giảng viên Bộ môn Mác - LêNin - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược
 

 Image Viewer

 

​Danh sách giảng viên Bộ môn Mác - LêNin (02/04/2011)


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN MÁC - LÊNIN


Trưởng bộ môn
Vũ Văn Vinh
 
 
 

 

 
 Lê Thị Nga
Trần Thị Giang Thanh

 

 
 
 Lê Thị Lan Anh(Phó trưởng bộ môn)
 
 Lê Thị Thảo
                             

          

Vũ Thị ThảoCác tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: