Trưởng bộ môn và phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ - Giới thiệu - Cổng thông tin Đại Học Dược

Trưởng bộ môn và phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ (13/09/2019)

Trưởng bộ môn qua các thời kỳ:  

ảnh thầy bảo.jpg 
 
 

GS. Đàm Trung Bảo

(1965 - 1995)

ảnh thầy phước.jpg


PGS.TSKH. Lê Thành Phước

(1995 - 2008)

ảnh cô nhi.jpg


TS. Lê THị Kiều Nhi

(2008 - 2012)

ảnh cô Nhung.jpg
TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

(2013 - 2019)

Ảnh chân dung.jpg

TS. Lê Đình Quang

(2020 - nay)

Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:

PGS. TSKH. Lê Thành Phước

1983 - 1995

TS. Lê Thị Kiều Nhi

2004 - 2008

TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

2010 -2013

ThS. Lê Đình Quang

2016 – 2020

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: