THÔNG TIN ĐƠN VỊ - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

THÔNG TIN ĐƠN VỊ (07/08/2014)


Thông tin giao dịch của đơn vị:

Tên: Bộ môn Hóa dược (Tên tiếng Anh: Department of Pharmaceutical Chemistry)
Điện thoại: 84-4-39330531                Fax: 84-4-39332332
Email:…………………………..            Website:………………….
Trưởng/Phụ trách đơn vị: PGS.TS Phan Thị Phương Dung
Email: pdungdhd@gmail.com
 
Quá trình hình thành và phát triển:
 
​    Bộ môn Hóa dược, tiền thân là Bộ môn Hóa dược - Hóa Hữu cơ, được thành lập năm 1955. Năm 1963, sau khi trường Đại học Dược được tách khỏi trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội, Bộ môn Hóa dược - Hóa Hữu cơ cũng được tách riêng thành hai bộ môn là Bộ môn Hóa dược và Bộ môn Hóa Hữu cơ. Năm 1966 Bộ Y tế ra quyết định qui định tổ chức bộ máy của trường Đại học Dược khoa gồm các phòng và bộ môn, trong đó có Bộ môn Hóa dược.
 
Các hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt được:
   
     2021: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2020-2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.​
 
    2020: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.​

    2019: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2018-2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng. Bằng khen của Bộ Y tế.
    
    2018: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2017-2018 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng. 

    2017: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng. Bằng khen của Bộ Y tế.
 
    2016: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2015-2016 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

    2015: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2014-2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng. Bằng khen của Bộ Y tế.
 
    2014: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2012-2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng, Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2013-2014 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng.

    2013: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2011-2012 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng. Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho tổ công đoàn Hóa dược vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động hai giỏi và xây dựng tổ công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2010-2013
 
    2012: Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2010-2011 do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng
 
    2008: Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho tổ công đoàn Hóa dược vì những thành tích xuất sắc trong công tác
 
    2005: Bằng khen của Bộ Y tế tặng Bộ môn Hóa dược vì những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và NCKH năm 2004.
 
    2004: Bộ môn đạt danh hiệu "Đơn vị lao động xuất sắc"
 
    1972-1975: Bộ môn đạt danh hiệu "Tổ lao động xã hội chủ nghĩa"
 
    và nhiều bằng khen, giấy khen khác cho tập thể bộ môn và công đoàn bộ môn
 

Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
 
Trưởng/Phụ trách qua các thời kỳ:
 

GS.TS Trương Công Quyền

1955-1964

 PGS. Hoàng Bá Long

1964-1995

 TS. Huỳnh Thị Kim Thoa

1995-2002

 PGS.TS Trần Đức Hậu

2002-2008

 GS.TS Nguyễn Hải Nam

2008-2019

   
PGS.TS Phan Thị Phương Dung
2019 - nay​

 
Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ:
 

DS. Phan Quốc Kinh, phó trưởng bộ môn (1977 - 1998)
 
TS. Huỳnh Thị Kim Thoa, phó trưởng bộ môn (1994-1995)
 
PGS.TS Trần Đức Hậu, phó trưởng bộ môn (1998-2002)
 
PGS.TS Thái Duy Thìn, phó trưởng bộ môn (2004 - 2008)
 
PGS.TS. Phan Thị Phương Dung, phó trưởng bộ môn (2010 - 31/8/2019 )
 

Cán bộ, viên chức hiện nay:

PGS.TS. Phan Thị Phương Dung

Phụ trách bộ môn


GS.TS Nguyễn Hải Nam

Hiệu trưởng

Giảng viên cao cấp


PGS.TS. Đào Thị Kim Oanh

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận

Giảng viên cao cấp

TS. Đỗ Thị Thanh Thủy

Giảng viên chính

PGS.TS. Trần Phương Thảo

Giảng viên cao cấp

TS. Đỗ Thị Mai Dung

Giảng viên

P_20151204_203723.jpg

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Giảng viên

DS. Phạm Thị Hoa

Kỹ thuật viên


DS. Đỗ Thị Mai Hương

Kỹ thuật viên

DS. Nguyễn Thị Ngọc Hồi​

Kỹ thuật viên

DS. Trần Quốc Trung

Kỹ thuật viên​

  
  
Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
 
6.1. Chức năng
 
Bộ môn Hóa dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Hóa dược, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn Hóa dược. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
 
6.2. Nhiệm vụ
 
    * Hoạt động đào tạo:
 
Các môn học được phân công giảng dạy:
 
- Hóa trị liệu; Nguyên lý nghiên cứu và phát triển thuốc mới; Liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học; Kiểm nghiệm theo nhóm chức cho hệ đào tạo: Sau đại học (cao học, chuyên khoa I, chuyên khoa II).
 
- Hóa dược cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng.
 
- Hóa dược - Dược lý II cho hệ đào tạo: Trung cấp chính quy, TC tại chức Trung cấp chính quy, TC tại chức.
 
Nhiệm vụ:
 
- Xác định học thuật của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường.
 
- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công.
 
- Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn thực tập, bài giảng các môn học được phân công.
 
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học do nhà trường giao. Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến độ giảng dạy các môn học, học phần được giao.
 
- Hướng dẫn chuyên đề nghiên cứu khoa học, khoá luận cho sinh viên, luận văn cho học viên cao học, luận án cho nghiên cứu sinh.
 
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức dự giờ giảng của các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn.
 
- Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên: làm ngân hàng đề thi, làm đề thi hết các học phần và chấm thi các học phần. Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các môn học Bộ môn được phân công giảng dạy. Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do Bộ môn phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của nhà trường.
 
- Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
 
    * Hoạt động khoa học công nghệ:
 
- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai sản xuất thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
 
- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.
 
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.
 
    * Nhiệm vụ khác:
 
- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành.
 
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
 
 
Phân công nhiệm vụ CBVC trong đơn vị:
 
Phó trưởng phụ trách Bộ môn: PGS.TS. Phan Thị Phương Dung
 
- Điều hành chung hoạt động của Bộ môn.
 
- Lên kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch công tác năm, tháng, tuần của Bộ môn.
 
- Phụ trách phần đào tạo sau đại học của Bộ môn.
 
- Chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy học phần lý thuyết Hóa dược (I và II), phần seminar của hệ đại học chính quy tại Trường ĐH Dược.
 
- Định hướng phát triển chung của Bộ môn, bao gồm: nhân sự, học thuật về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, v.v...
 
- Phụ trách công tác biên soạn và viết giáo trình của Bộ môn.
 
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Bộ môn.
 
- Làm báo cáo tổng kết cuối năm học của Bộ môn.
 
Giáo vụ đại học: PGS.TS. Trần Phương Thảo
 
- Là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và Phòng Đào tạo về các công tác liên quan đến giảng dạy và tiến trình giảng dạy các học phần đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ môn phụ trách.
 
- Quản lý điểm kiểm tra, điểm thi hết học phần các học phần đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ môn phụ trách. Bảo quản bài thi hết học phần theo quy định chung.
 
- Phân công và chịu trách nhiệm theo dõi tiến trình giảng dạy các học phần đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ môn phụ trách dựa trên các nguyên tắc: đảm bảo chất lượng giảng dạy và hợp lý (về tất cả các tiêu chí: phù hợp với tiến trình giảng dạy, tỷ lệ giờ thanh toán trực tiếp, giờ không thanh toán trực tiếp trên tổng giờ chuẩn của từng giảng viên).
 
- Tổ chức làm đề thi hết học phần các học phần đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ môn phụ trách theo quy trình làm đề chung của Bộ môn.
 
- Giao đề thi, nhận và quản lý bài thi hết học phần đào tạo đại học và cao đẳng sau mỗi lần thi.
 
- Tổ chức chấm thi hết học phần các học phần đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ môn phụ trách theo quy trình chấm thi chung của Bộ môn.
 
- Giải quyết thực tập lại, thực tập bù.
 
- Giám sát việc thực hiện công tác coi thi hết học phần của các cán bộ của Bộ môn theo lịch phân công chung của Trường.
 
- Theo dõi và thống kê giờ giảng của Bộ môn và từng giảng viên trong Bộ môn.
 
Giáo vụ sau đại học của bộ môn: PGS.TS. Đào Thị Kim Oanh
 
- Là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và Phòng Đào tạo sau đại học về các công tác liên quan đến giảng dạy và tiến trình giảng dạy các học phần đào tạo sau đại học Bộ môn phụ trách.
 
- Phối hợp với Phòng Đào tạo sau đại học làm các thủ tục theo quy định cho NCS chuyên ngành hóa dược bảo vệ cấp bộ môn.
 
 
Nhiệm vụ của Giáo tài và Quản trị bộ môn: TS. Đỗ Thị Mai Dung
 
- Là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và P. Vật tư - TTB và P. Quản trị.
 
- Lập dự trù hóa chất, dụng cụ, thiết bị đảm bảo đầy đủ và kịp thời phục vụ thực tập & hoạt động của Bộ môn.
 
- Quản lý sử dụng và tổ chức bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị.
 
- Tư vấn cho Trưởng Bộ môn về dự trù trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy của Bộ môn.
 
Giảng viên
 
- Hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, chấm thi theo phân công của Bộ môn.
 
- Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Nhà trường và Bộ môn khi cần thiết.
 
Kỹ thuật viên
 
- Hoàn thành các nhiệm vụ hỗ trợ thực tập theo phân công của Bộ môn.
 
- Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Nhà trường và Bộ môn khi cần thiết.​ 

Các tin đã đưa ngày: