BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG - THÔNG TIN ĐƠN VỊ - Cổng thông tin Đại Học Dược

BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG (06/01/2017)

​​​

 
1. Thông tin giao dịch của đơn vị

- Tên: Bộ môn Dược lâm sàng (Tên tiếng Anh: Department of Clinical Pharmacy)

- Điện thoại: 02439330771

- Email: duoclamsang@hup.edu.vn

- Phó Trưởng phụ trách bộ môn: PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân

(email: vanptt@hup.edu.vn)


2. Quá trình h​ìn​h thành và phát triển

     Môn học Dược lâm sàng được Trường Đại học Dược Hà Nội đưa vào chương trình giảng dạy từ năm 1993 cho sinh viên năm thứ 4 với 6 đơn vị học trình. Tổ môn Dược lâm sàng ra đời từ đó do GS. Đặng Hanh Phức phụ trách, có nhiệm vụ xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình để chuẩn bị cho sự ra đời của bộ môn. Biên chế ban đầu có 4 cán bộ, trong đó có 3 giảng viên là GS. Đặng Hanh Phức, TS. Hoàng Thị Kim Huyền và DS. Hoàng Thanh Châu, 1 kỹ thuật viên là bà Trần Tuyết Lộc. Đến năm 1995, GS. Đặng Hanh Phức nghỉ hưu, nhiệm vụ phụ trách tổ môn Dược lâm sàng giao lại cho TS. Hoàng Thị Kim Huyền.

    Ngày 11 tháng 2 năm 1998, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 284/1998/QĐ-BYT cho phép thành lập Bộ môn Dược lâm sàng thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, biên chế ban đầu gồm 6 giảng viên: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền trưởng bộ môn, các cán bộ giảng dạy có PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền, DS. Hoàng Thanh Châu, DS. Nguyễn Thanh Liêm, ThS. Nguyễn Thị Liên Hương, ThS Phan Quỳnh Lan, ThS. Bùi Đức Lập. Nhiệm vụ chính của Bộ môn Dược lâm sàng là đào tạo đại học, đào tạo lại và đào tạo sau đại học, với mã số đào tạo cao học là 03.02.02 (Dược lý - Dược lâm sàng) và đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II dược lâm sàng. Đến năm 2005, Bộ môn được giao thêm nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Dược lâm sàng - mã số đào tạo 62.73.05.05. Nhân sự Bộ môn cũng liên tục được phát triển để đáp ứng với nhu cầu đào tạo được giao.

    Ngày 20 tháng 6 năm 2001, theo quyết định số 133/QĐ-DHN của trường đại học Dược Hà Nội, điều động Ths. BS. Lê Thị Luyến và BS. Nguyễn Thị Hương Giang về bộ môn Dược lâm sàng và giao cho bộ môn Dược lâm sàng thêm nhiệm vụ đào tạo môn bệnh học. Trong suốt 9 năm, bộ môn đã tuyển dụng thêm nhân lực là các bác sỹ và phối hợp với bệnh viện Bạch mai để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo này. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, theo quyết định số 235/QĐ-DHN của trường đại học Dược Hà nội, bộ môn Y cơ sở được thành lập và nhiệm vụ đào tạo bệnh học được chuyển giao lại từ bộ môn Dược lâm sàng sang bộ môn Y cơ sở.

    Từ 1/9/2008, PGS.TS Hoàng Thị Kim Huyền thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Trường, nhiệm vụ phụ trách bộ môn chuyển giao cho Ths. Nguyễn Thị Liên Hương và đến ngày 1/12/2010, Nhà trường bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Liên Hương giữ chức vụ trưởng bộ môn Dược lâm sàng.

     Từ 1/12/2020, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương thôi giữ chức vụ lãnh đạo bộ môn, nhiệm vụ phụ trách bộ môn chuyển giao cho PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân, phó trưởng bộ môn

    Hiện nay, bộ môn Dược lâm sàng có 14 biên chế bao gồm: 3 phó giáo sư, tiến sĩ; 3 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh; 1 học viên CK2;  3 thạc sĩ. Bộ môn có 01 giảng viên kiêm nhiệm 30% ở phòng hợp tác quốc tế; 01 giảng viên kiêm nhiệm 70% tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia.


3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được

3.1. Hoạt động đoàn thể

Năm

Kết quả phân loại

Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định

2014

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ số 144/QĐ-CĐ DHN ngày 2/12/2014, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2015

Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc

QĐ số 49/QĐ-CĐ DHN ngày 3/11/2015, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2016

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ số 62/QĐ-CĐ DHN ngày 14/12/2016, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2017

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ 115/QĐ-CĐDHN ngày 6/12/2017, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2018

Tổ công đoàn vững mạnh

QĐ số 05/QĐ-CĐDHN ngày 16/1/2019, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2019

Tổ công đoàn khá

QĐ số 52/QĐ-CĐDHN ngày 28/8/2019, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

2020

Tổ công đoàn xuất sắc

QĐ số 12/QĐ-CĐDHN ngày 25/9/2020, Công đoàn Trường ĐH Dược Hà Nội

 3.2. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành QĐ

2008-2009

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của Bộ Y tế

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế

2012-2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

2014-2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

2015-2016

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6262/QĐ-BYT ngày 20/10/2016 của Bộ Y tế

2016-2017

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế

2017-2018

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6227/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế

2018-2019

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4476/QĐ-BYT ngày 30/09/2019 của Bộ Y tế

2019-2020

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 04/QĐ-BYT n​gày 04/01/2020 của Bộ Y tế

3.3. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2004

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2092/QĐ-BYT ngày 14/06/2004 của Bộ Y tế

2005

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 631/QĐ-BYT ngày 14/03/2005 của Bộ Y tế

2007

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 688/QĐ-TTg ngày 7/6/2007 của Thủ tướng chính phủ

2008

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2333/QĐ-BYT ngày 30/06/2008 của Bộ Y tế

2010

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 4411/QĐ-BYT ngày 16/11/2010 của Bộ Y tế

2013

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 2217/QĐ-TTg ngày 15/11/2013 của Thủ tướng chính phủ

2016

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5124/QĐ-BYT ngày 22/09/2016 của Bộ Y tế

2018

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5934/QĐ-BYT ngày 01/10/2018 của Bộ Y tế

2020

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 4792/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2020


 

​4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị/tổ chức qua các thời kỳ

4.1. Trưởng/Phụ trách qua các thời kỳ

 

 

GS.NGND. ĐẶNG HANH PHỨC

(Thời gian giữ chức vụ: 1994-1995)

GS.TS.NGND. HOÀNG THỊ KIM HUYỀN

(Thời gian giữ chức vụ: 1995-2008)

 

 Cô Hương.jpg

PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

(Thời gian giữ chức vụ: 2008-2020)

PGS.TS. PHẠM THỊ THÚY VÂN

(Thời gian giữ chức vụ: 20​20-nay)

 

4.2. Phó Trưởng/Phụ trách qua các thời kỳ:

PGS.TS. Phạm Thị Thúy Vân: thời gian giữ chức vụ từ 2020-nay


5. Cán bộ, viên chức hiện nay

huong 2.jpg 

van.jpg

PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG

(Giảng viên cao cấp)

NGUYÊN TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. PHẠM THỊ THÚY VÂN

(Giảng viên cao cấp)

PHÓ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

   

 hai.jpeg


Sơn.jpg

PGS.TS. Nguyễn Thành Hải

(Giảng viên cao cấp)

TS. Vũ Đình Hòa

(Giảng viên chính)

TS. Nguyễn Tứ Sơn

(Giảng viên Chính)

     

Hai.jfif

dong_thi_xuan_phuong.jpg

 

TS. Lê Bá Hải

(Giảng viên)

ThS. Đồng Thị Xuân Phương

(Giảng viên)

ThS. Cao Thị Bích Thảo

(Giảng viên)

     

anhthe1.png

Thủy.jpg 

Nguyen Thi Thao.jpg

ThS. Nguyễn Thị Hồng ​Hạnh

(Giảng Viên​)

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

(Giảng Viên​)

ThS. Nguyễn Thị Thảo

(Giảng Viên​)
 
Duy.jpg

ThS. Nguyễn Hữu Duy

(Giảng Viên​)
Linh.jpg

ThS. Dương Khánh Linh

(Giảng Viên​)​

 


6. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

 

6.1. Chức năng

 

Bộ môn Dược lâm sàng có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Dược lâm sàng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn về Dược lâm sàng đáp ứng mục tiêu nâng cao vai trò của người dược sỹ trong thực hành lâm sàng, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

 

6.2. Nhiệm vụ

 

6.2.1. Hoạt động đào tạo:

* Các môn học được phân công giảng dạy:

- Dược lâm sàng cho hệ đào tạo: đại học, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng.

- Chăm sóc dược; Dược động học; Dược động học lâm sàng; Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh mạn tính; Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh xã hội; Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh chuyên khoa; Đánh giá và quản lý tương tác thuốc; Phản ứng có hại của thuốc; Thực hành chăm sóc dược; Thông tin thuốc cho hệ đào tạo: Sau đại học (cao học, chuyên khoa I, chuyên khoa II).

- Hóa dược - Dược lý III cho hệ đào tạo: Trung cấp

Ngoài ra còn có các môn học mới theo sự phân công của nhà trường, đặc biệt là các môn học được hình thành trên cơ sở định hướng phân khoa dược lâm sàng.

Bộ môn tham gia giảng dạy cho các lớp đào tạo lại về dược lâm sàng cho học viên là Dược sỹ, Bác sỹ do Bộ Y tế, các Sở y tế, Bệnh viện, Hội nhà thuốc… tổ chức.

* Nhiệm vụ:

- Xác định mục tiêu môn học/học phần, xây dựng chương trình chi tiết môn học/học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học/học phần của bộ môn.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: phân công giảng dạy, thông qua nội dung bài giảng, giám sát thực hiện, đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

- Hướng dẫn tốt nghiệp: Bộ môn có nhiệm vụ hướng dẫn tốt nghiệp cho các đối tượng sau: nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược lâm sàng, cao học chuyên ngành dược lý - dược lâm sàng, chuyên khoa I - chuyên khoa II chuyên ngành dược lâm sàng, sinh viên đại học.

Với mỗi đối tượng, bộ môn có nhiệm vụ định hướng đề tài, phân công cán bộ hướng dẫn, tạo điều kiện làm việc và tổ chức sinh hoạt khoa học cho học viên theo đúng quy chế đào tạo đại học và sau đại học cũng như các quy định của Nhà trường.

- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành. Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.

6.2.2. Hoạt động khoa học công nghệ:

- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Hiện nay, nghiên cứu của bộ môn tập trung vào các hướng cơ bản sau:

+ Đánh giá sử dụng thuốc hợp lý.

+ Dược động học lâm sàng.

+ Xây dựng mô hình hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.

+ Đánh giá sinh khả dụng, tương đương sinh học, tương đương điều trị của thuốc generic.

+ Tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng pha 3, pha 4.

- Định kỳ tổ chức sinh hoạt khoa học, hội nghị khoa học bộ môn. Tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ của bộ môn tham gia tối đa vào các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành.

- Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, bệnh viện, tổ chức khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh dịch vụ để nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn, gắn chặt nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội theo kế hoạch của nhà trường.

6.2.3. Nhiệm vụ khác:

- Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của Nhà trường, của ngành.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.


7. Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức trong đơn vị

* Trưởng bộ môn

- Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc điều hành quản lý bộ môn của mình.

- Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển bộ môn. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được Nhà trường phê duyệt.

- Tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo trong và sau đại học của bộ môn theo phân công của Nhà trường.

- Tổ chức và giám sát thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của bộ môn.

- Tổ chức xây dựng/chỉnh sửa chương trình chi tiết các môn học/học phần do bộ môn quản lý.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, đào tạo lại theo định hướng chuyên ngành dược lâm sàng.

- Tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ trong khuôn khổ hợp tác quốc tế mà bộ môn có tham gia.

- Tổ chức thực hiện hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn với các bệnh viện và các đối tác khác trong ngành Y tế.

- Quản lý cơ sở vật chất của bộ môn, từng bước có kế hoạch nâng cấp, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của đơn vị.

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Bộ môn phân công

* Phó trưởng bộ môn, phụ trách công tác giáo vụ, kiêm giáo vụ sau đại học

- Tham gia công tác quản lý bộ môn. Thay mặt trưởng bộ môn tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động chung của bộ môn khi được uỷ quyền. Tham mưu cho trưởng bộ môn trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển bộ môn.

- Tham gia vào tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo trong và sau đại học của bộ môn theo phân công của Nhà trường.

- Lập kế hoạch triển khai các môn học/học phần đào tạo sau đại học do bộ môn quản lý. Tổ chức giảng dạy và giám sát tiến độ theo kế hoạch đã được trưởng bộ môn thông qua và Nhà trường phê duyệt.

- Tổ chức làm đề thi các môn học/học phần sau đại học theo quy trình làm đề thi của bộ môn. Tổ chức chấm thi, quản lý điểm theo quy chế. Giao, nhận bài thi và quản lý bài thi của học viên sau đại học theo quy định.

- Theo dõi và tổng hợp giờ giảng sau đại học cho các giảng viên trong bộ môn và giảng viên thỉnh giảng các môn học/học phần sau đại học do bộ môn quản lý. Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong bộ môn.

- Quản lý học viên sau đại học của bộ môn.

- Tư vấn xây dựng chương trình chi tiết các môn học/học phần do bộ môn quản lý. Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, đào tạo lại theo định hướng chuyên ngành dược lâm sàng.

- Lập kế hoạch, phân công giảng dạy cho các lớp đào tạo lại về dược lâm sàng mà bộ môn tham gia

- Tham gia thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác trong và ngoài nước theo phân công.

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Bộ môn phân công

* Giáo vụ đại học

- Lập kế hoạch triển khai các môn học/học phần đào tạo trong đại học, đào tạo cao đẳng, trung cấp do bộ môn quản lý. Tổ chức giảng dạy và giám sát tiến độ theo kế hoạch đã được trưởng bộ môn thông qua và Nhà trường phê duyệt.

- Tổ chức làm đề thi các môn học/học phần trong đại học và cao đẳng, trung cấp theo quy trình làm đề thi của bộ môn. Tổ chức chấm thi, quản lý điểm theo quy chế. Giao, nhận bài thi và quản lý bài thi của sinh viên theo quy định.

- Theo dõi và tổng hợp giờ giảng đại học, cao đẳng, trung cấp cho các giảng viên trong bộ môn và giảng viên thỉnh giảng các môn học/học phần do bộ môn quản lý.

- Làm đầu mối liên hệ giữa sinh viên và bộ môn, giải quyết các công việc liên quan như thực tập bù, thực tập lại của sinh viên.

- Làm đầu mối liên hệ giữa bộ môn và bệnh viện thực hành.

- Nhắc nhở, giám sát việc thực hiện kế hoạch coi thi hết học phần của các giảng viên bộ môn theo phân công của Nhà trường.

- Góp ý xây dựng chương trình chi tiết các môn học/học phần do bộ môn quản lý. Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, đào tạo lại theo định hướng chuyên ngành dược lâm sàng.

- Tham gia thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác trong và ngoài nước theo phân công.

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Bộ môn phân công

* Giáo tài bộ môn

- Quản lý sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất của bộ môn. Chịu trách nhiệm trong hoạt động bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị máy móc (quan trọng nhất là hệ thống máy vi tính trong phòng thực hành của bộ môn và hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC).

- Quản lý sổ sách theo dõi tài sản, vật tư trang thiết bị của bộ môn. Đảm bảo các hoạt động kiểm kê, nhập, xuất, thanh lý tài sản theo quy định của Nhà trường.

- Tư vấn cho trưởng bộ môn về dự trù trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Là đầu mối thực hiện các công việc liên quan quan đến Phòng Vật tư trang thiết bị và phòng Quản trị của Nhà trường.

- Góp ý xây dựng chương trình chi tiết các môn học/học phần do bộ môn quản lý. Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, đào tạo lại theo định hướng chuyên ngành dược lâm sàng.

- Tham gia thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác trong và ngoài nước theo phân công.

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Bộ môn phân công

* Các giảng viên

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ giảng viên bao gồm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cụ thể:

+ Nhiệm vụ giảng dạy: giảng dạy theo kế hoạch của bộ môn các học phần được phân công.

+ Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp thành phố theo mô tả công việc trong đề cương đã được phê duyệt

- Góp ý xây dựng chương trình chi tiết các môn học/học phần do bộ môn quản lý. Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, đào tạo lại theo định hướng chuyên ngành dược lâm sàng.

- Tham gia thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong khuôn khổ hợp tác trong và ngoài nước theo phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Bộ môn phân công

 ​

Bộ môn Dược Lâm sàng

Các tin đã đưa ngày: