Nghiên cứu khoa học - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
  • Hội nghị khoa học liên bộ môn 18/11/2011

    ​Hội nghị khoa học Bộ môn Dược Lý - Y Học Cơ Sở - Dược Lâm Sàng - Trung Tâm DI&ADR

    Trong niềm tự hào chung của nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên Trường Đại học Dược và không khí khẩn trương tiến hành các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày tách trường, ngày 30/08/2011 Bộ môn Dược lâm sàng, cùng với các đơn vị: Bộ môn Dược lý, Y học cơ sở, Trung tâm thông tin thuốc Quốc gia, đã trang trọng tổ chức Hội nghị khoa học liên Bộ môn nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn trong giai đoạn 2006 – 2011 và đưa ra định hướng nghiên cứu trong giai đoạn sắp tới.

Các tin đã đưa ngày: