Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

Thông tin chung Đào tạo đại học, cao đẳng ngành Dược (18/03/2016)

​     Trường Đại học Dược Hà Nội là trường đại học hàng đầu Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu Dược. Mục tiêu đào tạo của Nhà trường là: “Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở vững, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân”.
     Những năm gần đây, chương trình đào tạo của Trường được đổi mới về nội dung, phương pháp, đặc biệt là chương trình đào tạo được thiết kế theo năm định hướng nhằm phủ kín nhu cầu xã hội về nhân lực dược. Hiện nay, chương trình đào tạo đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của Trường gồm các hệ đào tạo như sau:
1. Đào tạo đại học:
- Đại học hệ chính quy: chương trình đào tạo gồm 155 tín chỉ (không bao gồm các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất), hằng năm tuyển khoảng 550-600 chỉ tiêu.
- Đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học: chương trình đào tạo gồm 120 tín chỉ, đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành dược.
- Đại học hệ văn bằng hai: chương trình đào tạo gồm 100 tín chỉ, đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy theo chương trình đào tạo các ngành Hoá học, Sinh học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa, bác sĩ đa khoa hệ chính quy.
- Dự kiến năm 2016 sẽ tổ chức đào tạo đại học hệ liên thông từ cao đẳng, đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy  ngành dược.
2. Đào tạo cao đẳng:
- Cao đẳng hệ chính quy: chương trình đào tạo gồm 100 tín chỉ (không bao gồm các học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất), hằng năm tuyển khoảng 80 chỉ tiêu. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2020 các trường đại học sẽ không đào tạo cao đẳng.

Xem tiếp