LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Hai 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 29 
 30 
  Thi lại tin học
  Thi lại dịch tễ dược cơ bản
  Thực tập tư vấn sử dụng thuốc NK49
 31 
 1 
 2 
 3 
  Thi lại pháp chế dược
  Thi lại dịch tễ dược cơ bản
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 27 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 28 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 1 
  Thực tập phân tích ca lâm sàng NK49
 2 
 3 
 4