LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

 
< Tháng Bảy 2017 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
 27 
 28 
 29 
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
  Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ 2, kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ 2
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
  Thi trắc nghệm môn pháp chế dược
  Thi trắc nghiệm quản lý kinh tế dược
  Thi trắc nghiệm môn truyền thông
  Thi trắc nghiệm hóa sinh
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6