LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 1

 
< Tháng Mười 2022 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
 27 
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
 28 
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
 29 
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
 30 
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
  Kiểm tra thường xuyên Kinh tế dược
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 

 LỊCH THỰC TẬP PHÒNG MÁY 2

 
< Tháng Mười 2022 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
 27 
  Thi đánh giá năng lực môn tiếng anh
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6