LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

< Tháng Bảy 2018 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
  Thi lại học kỳ 2 năm 2018 (ngày 4 ca: sáng 2 ca, chiều 2 ca)
 19 
 20 
  Thi lại học kỳ 2 năm 2018 (ngày 4 ca: sáng 2 ca, chiều 2 ca)
 21 
  Thi lại học kỳ 2 năm 2018 (ngày 4 ca: sáng 2 ca, chiều 2 ca)
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
  Thi trắc nghiệm marketing dược
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5