Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (28/08/2018)

​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.

Xem tiếp

Sơ kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và chào mừng năm mới Canh Tý 2020 (17/01/2020)

 Ngày 15/01/2020, Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức buổi họp Sơ kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và chào mừng năm mới Canh Tý 2020 cùng các Tổ trưởng công đoàn và các Tổ trưởng Nữ công. Thay mặt BCH, PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tóm tắt các kết quả công tác đã hoàn thành trong học kỳ I của  năm  học 2019-2020 và các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. Trong học kỳ I vừa qua Công đoàn nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động như Đêm hội Trăng rằm cho các cháu Thiếu nhi là con em của các đoàn viên công đoàn của Nhà trường, Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường. Các tiết mục trong chương trình Hội diễn văn nghệ được đánh giá cao và một tiết mục đã được lựa chọn để biểu diễn trước đông đảo đồng nghiệp và bạn bè quốc tế trong Lễ tổng kết chương trình Master Mekong Pharma. 

Xem tiếp

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" (18/09/2019)

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, “Sinh viên 5 tốt” đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Đạo đức tốt – Học tập tốt – Tình nguyện tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt”
​​

Xem tiếp