Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (28/08/2018)

​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.

Xem tiếp

Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội với ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022) (27/06/2022)

Nhằm mục đích tôn vinh ngày Gia đình Việt Nam -  nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển đất nước, tế bào của xã hội, sáng ngày 25/6/2022, tại Nhà thi đấu công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội, được sự đồng ý của Đảng uỷ và sự phối hợp của Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Đai học Dược Hà Nội đã tổ chức Giải Cầu lông năm 2022, chào mừng 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022). Giải đấu đã thu hút được trên 30 vận động viên đến từ các tổ công đoàn và các thành viên trong gia đình viên chức, người lao động nhà trường.

​​​

Xem tiếp