Cổng thông tin đại học Dược Hà Nội

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (28/08/2018)

​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.

Xem tiếp

Hoạt động chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam và Quốc tế Phụ nữ 8/3 (07/03/2017) (08/03/2021)

Theo truyền thống hàng năm, để tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động Nhà trường có điều kiện được giao lưu, hiểu nhau hơn để có điều kiện giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, qua đó tăng cường mối đoàn kết nhất trí cùng nhau khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt  Nam 27/2 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, BCH Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội thường tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động đi dã ngoại thăm quan một số danh lam thắng cảnh của đất nước. Năm nay, do đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, BCH Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã chủ động đề xuất những hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn này. 
 

Xem tiếp