Skip to main content
Cổng thông tin Đại Học Dược

Cổng thông tin Đại Học Dược

Search
Cổng thông tin Đại Học Dược
Các bộ môn
Các phòng ban
Các đơn vị khác
Hanoi University Of Pharmacy Portal
Thông tin tổ chức hành chính
  
Cổng thông tin Đại Học Dược > LỊCH PHÒNG THỰC TẬP  

LỊCH PHÒNG THỰC TẬP

   
View: 
< Tháng Sáu 2020 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
 19 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
 20 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Ngoại ngữ 2 K74
 21 
 22 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
 23 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Độc chất K72
 24 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Marketing Dược OK71
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Marketing Dược OK71
 25 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
 26 
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
  Thi học kỳ 2 lần 1 môn Quản lý học đại cương K72
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5